projekty

„Zapytaj uchodźców”

Debata na temat przyjmowania uchodźców w Europie nie cichnie. Zarówno artykuły prasowe, jak treści publikowane w mediach społecznościowych obrazują niepokojącą rozbieżność stanowisk wobec relokacji uchodźców na terenie Unii. Tak licznie prezentowane poglądy chcemy uzupełnić o wypowiedzi osób przebywających obecnie w obozach dla uchodźców. Dzięki współpracy z organizacją Support To Life (Hayata Destek) przekażemy wasze pytania […]

EVS projekty zagraniczne

Promuj naturalne sposoby odżywiania! – Propozycja wolontariatu w Bułgarii.

EVS – Bułgaria – 12 miesięcy – Start w grudniu Fundacja Piaskowy Smok we współpracy ze organizacją “Ecomission 21st century” z Łowecza (północna Bułgaria – przedgórze Bałkanów, dolina rzeki Osym) poszukuje chętnych do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Projekt rozpocznie się w grudniu i potrwa przez rok. Tematyka i cele projektu. Celem projektu jest propagowanie […]

projekty

Gra Symulacyjna „Przejścia”

Gra ułatwiająca zrozumienie problemu uchodźców. Wydana w 1998 r. przy współpracy UNHCR i ZHP. Temat: Symulacyjna gra przedstawia sytuację uchodźców. Poprzez grę uczestnicy mogą wczuć się w sytuacje bezradności, samotności i alienacji, które to odczucia doświadczają w swoim życiu uchodźcy. Czas trwania: 2 godziny (do 2,5 godzin) nierówno podzielone na 75 minut samej gry oraz […]

fundacja

Rada Pożytku Publicznego III kadencji w Katowicach

Dziękujmy za oddanie głosu w wyborach do Rady Pożytku Publicznego w Katowicach. Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski został wybrany do pracy w tej kadencji Rady. ;] Z największa liczbą głosów dostał się również Krzysztof Hołyński ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, o którego wsparcie prosiliśmy. W związku z tym, że Maciej […]

fundacja

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Zapraszamy osoby z Organizacji Pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Katowice do głosowania na kandydatów. Każda organizacja może oddać głos maksymalnie na 8 z 10 kandydatów do Rady na karcie do głosowania. Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski – jest naszym kandydatem do tej kadencji Rady. Maciej Smykowski od 5 lat prowadzi fundację […]

projekty

Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew

Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew – opracowanie o tym tytule przygotował dla nas zespół mgr inż. Mariusz Krynicki oraz dr inż. Marzena Suchocka z SGGW w Warszawie oraz IGPIM. Wersja pełna publikacji w formacie PDF do pobrania: Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew (PDF) 1,2MB Licencja fundacja Piaskowy Smok cc-by […]

projekty

Praca dla projektanta

Poszukujemy osoby, która zrobi nam piankową postać smoka 1,4m, którą można postawić na ziemi i puścić z niej dym, a potem włożyć do auta, przewieźć i założyć na siebie, zostawiając skrzydła/flagi na ziemi. Projekt wstępny i pomysły są na obrazku. Przewidujemy umowę o dzieło na całość za 2400 zł. [Wychodzi około 800 zł netto na […]

fundacja projekty

Ratuj Drzewa!

W związku z otrzymanym grantem nasza fundacja sprawdzi wycinki i nasadzenia w powiatach województwa śląskiego. Wyniki opublikujemy na stronie internetowej, którą w tej chwili projektujemy. Wstępny projekt i przykładowe dane można zobaczyć tutaj:www.ratujdrzewa.pl   Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

projekty

Festiwal Arystów Uwolnionych FAUn 2014

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową będącą podsumowaniem drugiej edycji Festiwalu Artystów Uwolnionych (FAUn) realizowanego przez Fundację Piaskowy Smok, której hasłem przewodnim projektu był wolny dostęp do kultury. Na konferencji zostanie zaprezentowana publikacja gromadząca opinie, stanowiska w tym również stanowiska Ministerstwa Kultury na temat prawa autorskiego i wolnych licencji. Prezentacja publikacji zostanie uświetniona wernisażem wystawy prac […]