dokumentacja projekty

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z opinią radcy prawnego Urzędu Miasta Katowice dla Wydziału Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2014, odmowa udostępnienia dokumentacji urzędowej łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku. Ta opinia prawna stwierdza, że obowiązkowe jest udostępnienie wszelkich danych urzędowych – poza wymienionymi w ustawie wyjątkami, które nie obejmują spornych dokumentów. Urząd Miasta […]

o nas sprawozdania

sprawozdanie

Wyciąg ze sprawozdania merytorycznego za 2016 r.: W okresie działalności między 2016-01-01 a 2016-12-31 fundacja podejmowała następujące działania: (a) Działanie w Zespole do Spraw Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt przy Wydziale Kształtowania Środowiska miasta Katowice; (b) Współorganizowanie i działanie w Zespole do Spraw Polityki Rowerowej miasta Katowice; (c) Działanie w Zespole do Spraw Organizacji Pozarządowych […]

o nas statut

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi działających w metropolii śląskiej. Żeby próbować zmienić mentalność ludzi, oraz środowisko – powołaliśmy do życia fundację. Fundacja Piaskowy Smok, została ustanowiona w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ulicy Mariackiej 37/2, w dniu piątego października 2009. Celem fundacji jest działanie na rzecz szeroko rozumianej działalności publicznie pożytecznej, ekologii i kultury. statut fundacji Piaskowy […]