Kino tureckie – pokaz filmu.

4raz
Kolejny spotkanie z kinem tureckim już dziś!

Spotkajmy się po raz czwarty:

Centrum Organizacji Pozarządowych – Katowice, ul. Kopernika 14 – godzina 18.30 | 15/06/2016

Inna modlitwa  – reżyseria: Mahmut Fazıl Çoşkun
(zwycięski film podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie w 2009 roku).

Film możemy zaprezentować  dzięki współpracy z  z Yunus Emre Enstitüsü w Warszawie.

Po seansie – quiz filmowy i wręczenie nagród. Fundatorem nagród jest Korporacja Ha!art.

Dalsze informacje na  -> stronie wydarzenia

„Zapytaj uchodźców”

Debata na temat przyjmowania uchodźców w Europie nie cichnie. Zarówno artykuły prasowe, jak treści publikowane w mediach społecznościowych obrazują niepokojącą rozbieżność stanowisk wobec relokacji uchodźców na terenie Unii.
Tak licznie prezentowane poglądy chcemy uzupełnić o wypowiedzi osób przebywających obecnie w obozach dla uchodźców.

Dzięki współpracy z organizacją Support To Life (Hayata Destek) przekażemy wasze pytania uchodźcom z obozu w pobliżu Diyarbakır w Turcji.

Nadesłane zapytania zostaną przetłumaczone na angielski, a także turecki i kurdyjski. Zgromadzone odpowiedzi pozwolą stworzyć wielojęzyczną publikację.

Wiadomości pod tytułem „Zapytaj uchodźców” prosimy kierować na adres e-mail: piaskowy.smok@gmail.com. Na wasze pytania czekamy do soboty 28 listopada.

Jeśli chcesz wesprzeć tę akcję, podziel się postem ze swoimi znajomymi.

Łączymy serdeczne pozdrowienia,

Zespół fundacji Piaskowy Smok.

Gra Symulacyjna „Przejścia”

Gra ułatwiająca zrozumienie problemu uchodźców.
Wydana w 1998 r. przy współpracy UNHCR i ZHP.

Przejscia gra symulacyjna UNHCRTemat: Symulacyjna gra przedstawia sytuację uchodźców. Poprzez grę uczestnicy mogą wczuć się w sytuacje bezradności, samotności i alienacji, które to odczucia doświadczają w swoim życiu uchodźcy.
Czas trwania: 2 godziny (do 2,5 godzin) nierówno podzielone na 75 minut samej gry oraz 45 minut przeznaczonych na podsumowanie.
Liczba uczestników: 15-60 dla młodzieży starszej, studentów; 15-30 dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej.

Obsługa:
3-5 prowadzących.

Tło:
Tragedia uchodźców ma długa historię. Tak długo jak trwały wojny, prześladowania, dyskryminacje I nietolerancja, byli uchodźcy. Znaleźć ich można w każdej części świata, są wyznawcami różnych ras I religii.
Przymuszeni do ucieczki przed strachem o swoje życie oraz o wolność. Często musieli zostawiać wszystko za sobą – domy, dobytek, kraj oraz rodzinę. W obozach uchodźców, warunki życia przez znaczna większość czasu są bardzo trudne. W swym kraju azylu uchodź często stają się ofiarami ksenofobii. Po latach wygnania otrzymują możliwość powrotu do swego kraju, który całkowicie może być zmieniony.

unhcr logoKomisarz Zjednoczonych Krajów ds. uchodźców jest jednostka zajmuje się ochroną oraz pomocą uchodźcom na całym świecie. Aktualnie UNHCR pomaga w dostarczaniu materiałów pierwszej pomocy (wody, żywności,
schronienia) w nagłych sytuacjach, organizuje obozy uchodźców, pomaga tym, którzy chcą powrócić do swojego kraju, a także informuje społeczeństwie o sytuacji uchodźców.

Poradnik:
Ten komplet kilku wskazówek zajmuje się problemem z różnych punktów widzenia. Zawartości tej broszury zgodna jest przynajmniej z trzema z ośmiu „skarbów pokoju”: demokracją, tolerancją I solidarnością a także respektem dla praw ludzkich.

Wskazówki:
Każdy na świecie (bez żadnej większej przyczyny) może stać się uchodźcem w pewnym punkcie swego życia.
Wspólnym punktem doświadczeń wszystkich uchodźców przed, po oraz podczas stawania się uchodźcem jest niepokój.
Uchodźcy nie są groźbą dla krajów, w których są, oni są groźba dla samych siebie. W większości przypadków są oni nie tylko prawomyślnymi obywatelami swych nowych krajów, ale także kompetentnymi I zaradnymi członkami społeczeństwa.

Przekładanie dziecka między drutami kolczastymi
www.flickr.com/photos/nostri-imago/4427921003 (CC BY 2.0)

Cel: Gra jest przygotowana w dwóch wersjach pierwsza dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla młodzieży starszej, studentów.
Cel jest ten sam: doprowadzić do lepszego rozumienia prawdziwych doświadczeń życiowych uchodźców. Gra oparta jest na stworzeniu realnego wizerunku świata w jakim obracają się uchodźcy. Gra jest również użytecznym edukacyjnym narzędziem szczególnie przydatnym w kształtowaniu świadomości , a także pobudzaniu emocji i poszerzaniu wiedzy dotyczących zagadnień uchodźstwa.

Miejsce:
Gra może być przeprowadzona zarówno na zewnątrz jak I w pomieszczeniu. Idealna sytuacja byłoby umieszczenie poszczególnych etapów gry w odmiennych miejscach. Na przykład rozproszenie może znajdować się na zewnątrz, przekroczenie granicy w drzwiach wejściowych, zaś obóz uchodźców w pomieszczeniu, korytarzu.

Prowadzenie:
Gra jest przeprowadzana w 8 „wejściach”. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem gry jest podsumowanie.
1. We wprowadzeniu uczestnicy są uświadamiani, ze będą uczestniczyć w sytuacjach, które pozwolą im poczuć emocje związane z sytuacją uchodźców.
2. Uczestnicy zostają podzieleni na rodziny (grupy) 5-6 osobowe oraz przyjmują na siebie role (dziecka, ojca itp.), które będą odgrywać do końca gry.
3. Symulacja sytuacji osób uciekających przed bombardowaniem. Z zawiązanymi oczami, rozproszeni oraz pomieszani we wszystkich stronach pomieszczenia uczestnicy muszą spróbować odnaleźć się i na powrót stworzyć wcześniej przyjęte rodziny.
4. Uczestnicy maj kilka minut na decyzję (bez rodzin), które z rzeczy mogą zabrać ze sobą.
5. Uczestnicy omijają strefę bombardowania i odnajdują mały szałas, zatłoczony I niewygodny. Muszą tam oczekiwać – nie wiedząc jak długo i na co.
6. Rodziny przekraczają granice. Zatrzymywani są przez nieprzyjaznych urzędników, którzy nie rozumieją ich języka, wręczają im formularze, zapisane w nieznanym im języku, które muszą wypełnić. Ostatecznie
przekraczają granicę.
7. Rodziny zabrane zostają do obozu uchodźców, gdzie zostają umieszczeni w bardzo stłoczonym pomieszczeniu. Muszą oczekiwać na pomoc. Podczas oczekiwań doświadczają braku wody i jedzenia.
8. Po pewnym czasie reprezentant każdej rodziny jest przesłuchiwany w imieniu całej rodziny na wypadek konieczności przesiedlenia do trzeciego kraju.

9. Gra jest prawie skończona. Podczas posumowania uczestnicy wyrażają co czuli podczas gry, zaś prowadzący starają się ustalić powiązania pomiędzy
grą a rzeczywistymi doświadczeniami z życia uchodźców.

Wskazówki dla prowadzących:
Oddanie klimatu gry, przygotowanie w sferze zarówno intelektualnej jak I psychologicznej jest bardzo ważne.
Wskazówki obejmują trzy kroki:
1. Spotkanie z uchodźcami i/lub osobami pracującymi z uchodźcami,
2. Psychologiczne przygotowane: szczególna dbałość o zaznajomienie się z odczuciami uchodźców; kwestia pojęcia czasu (szczególnie z zawiązanymi oczami); pozbawienie autonomii; nikt cię nie słucha, nie jesteś uprawniony do podejmowania decyzji za siebie; uczucie straty (członków rodziny, bliskich przedmiotów, zwierząt itp.)
3. Zdobycie informacji o organizacjach pomagających uchodźcom w twoim kraju.
Sugestie do wykorzystania: szczególnie ważnym w kształtowaniu świadomości emocji bliskich uchodźcom jest działanie. Zrozumienie problemu pomaga w odnalezieniu dróg pomocy.
W zależności od specyfiki sytuacji w danym kraju można:
1. Wspierać uchodźców w obozach uchodźców. Np. pomóc organizować zajęcia dla dzieci, uczyć pisania i czytania, pomagać w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
pomoc w edukacji pro zdrowotnej i udzielanie pomocy medycznej itp.
2. Wspieranie uchodźców poza obozami. Np. Utrzymywanie kontaktu z organizacjami wspierającymi, włączać dzieci w działania społeczne, uczenie dzieci uchodźców naszego języka i kultury, kształtowanie umiejętności wspomagających zdobycie pracy itp.

okladka_tyl_01
Opis gry na podstawie: http://bialystok.zhp.pl/upload/files/baza/oboz/uchod%C5%BAcy-gra_symulacyjna.pdf

Jak to wygląda w praktyce: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/przejscia_czyli_co_czuje_uchodzca_102336-4–1-d.html

„Dla większości najbardziej emocjonujący był pierwszy etap, kiedy poruszali się po omacku, z zasłoniętymi oczami, w huku, szukając swoich rodzin. Studenci przyznali, że towarzyszyło im poczucie braku bezpieczeństwa i strach. Podczas innych etapów mieli poczucie, że nic nie mają i są nikim, przeżywali frustrację czy, na granicy, desperację z powodu niezrozumienia. Niektórzy uważali, że powinni dostać jeszcze bardziej „w kość”, żeby naprawdę wczuć się w sytuację, jednak większość studentów przyznała, że przynajmniej w jakimś stopniu poczuli i zrozumieli, jak to jest…”
Do pobrania polska wersja gry (umieszczona za zgodą UNHCR): Gra symulacyjna Przejścia (pdf, 9MB)

Oryginalna wersja (w jezyku angielskim) na stronie: http://www.unhcr.org/473dc1772.html

Wolontariat Europejski w Bułgarii. Polscy wolontariusze poszukiwani.

Wspólnie z organizacją “Youth development center-mutual aid” z Bułgarii poszukujemy wolontariuszy gotowych do udziału w projekcie o nazwie „Friendship in Box 2”.

Projekt może rozpocząć się już 15.07. Działania zaplanowano na 9 miesięcy. Celem projektu jest podejmowanie działań zwiększających tolerancję oraz postrzeganie dzieci specjalnej troski. Projekt będzie kontynuacją działań rozpoczętych przez wolontariuszy z Hiszpanii i Włoch, którzy gościli w Bułgarii w zeszłym roku. Ich relacje można przeczytać poniżej.
[kliknij…]

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o jak najszybsze przesłanie CV i listów motywacyjnych w języku angielskim lub bułgarskim na adres e-mail:

orzadowski@gmail.com

W liście motywacyjnym należy opisać swoje wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi lub motywy, które zdecydowały o wyborze powyższego projektu. Prosimy również wskazać realną datę, od której jest możliwe wasze uczestnictwo w projekcie.

Kandydatom życzymy powodzenia,
Fundacja Piaskowy Smok.

Portugalia czeka na wolontariuszy z Polski!

Wspólnie z organizacją Associação Juvenil de Deão – AJD poszukujemy osoby chętnej do udziału w 10 miesięcznym projekcie Wolontariatu Europejskiego.

AJD pracuje na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Realizuje projekty zwiększające szansę na zatrudnienie ludzi młodych, ale także wydarzenia kulturalne i sportowe, kampanie poświęcone dostępowi do informacji publicznej, wspiera inicjatywy promowane przez społeczności lokalne. Informacje na temat bieżących działań AJD można odnaleźć na stronie internetowej organizacji:

http://assocjuvenildeao.blogspot.com/

Polski wolontariusz rozpocznie swój projekt 02/09/2015. Działania będą trwały do 30/06/2016. Szczegółowy opis zadań można odczytać t u t a j.

Na Wasze aplikacje czekamy do 01/07/2015 roku. CV i listy motywacyjne w językach angielskim lub portugalskim należy przesyłać na adres:

orzadowski@gmail.com

Wiadomość prosimy zatytułować ”EVS – Deão“ .

 

Zostań wolontariuszem i wyjedź do Francji…

Wolontariat Europejski – Francja.

Od: 01.09.2015 do: 31.08.2016.

Piaskowy Smok we współpracy z ADIF – TV (Francja, Cognac) poszukuje osoby chcącej rozwinąć swoje umiejętności w zakresie IT i Nowych Mediów. Wolontariusz zostanie zaangażowany w prace związane z prowadzeniem kanału telewizji internetowej ADIF – TV. Do podstawowych zadań należeć będzie administrowanie stron internetowych, w tym szczególnie uzupełnianie ich o grafikę oraz streaming wideo. Więcej na temat ADIF – TV można odczytać t u t a j.

CV i listy motywacyjne w językach angielskim lub francuskim proszę przesyłać na adres:

orzadowski@gmail.com

– w tytule maila wpisując ADIF – TV.

— do 30/06/2015r.

Ogłoszenia o naborze do projektów Wolontariatu Europejskiego publikujemy również tutaj:

[https://www.facebook.com/groups/1575216409365003/]

Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew

Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew – opracowanie o tym tytule przygotował dla nas zespół mgr inż. Mariusz Krynicki oraz dr inż. Marzena Suchocka z SGGW w Warszawie oraz IGPIM.

Wersja pełna publikacji w formacie PDF do pobrania:
Nasadzenia Kompensacyjne. Ekonomiczna, Ekologiczna i Społeczna Wartość Drzew (PDF) 1,2MB

Licencja fundacja Piaskowy Smok cc-by 3.0 pl.

slonce_cien_01

Projekt współfinansowany ze środków:

banner_granty_eog

Praca dla projektanta

projekt_smok_03Poszukujemy osoby, która zrobi nam piankową postać smoka 1,4m, którą można postawić na ziemi i puścić z niej dym, a potem włożyć do auta, przewieźć i założyć na siebie, zostawiając skrzydła/flagi na ziemi.

Projekt wstępny i pomysły są na obrazku.

Przewidujemy umowę o dzieło na całość za 2400 zł. [Wychodzi około 800 zł netto na osobę, po odliczeniu kosztów materiału i podatków].
Termin wykonania – do 2015-04-02.

Ogłoszenie ważne jest do poniedziałku 2015-03-23 23:23.

Zgłoszenia prosze słać na maila: piaskowy.smok@gmail.com, albo pod nr tel. +48.603327917. [prosze też pisać w wypadku pytań].

Materiały:
Maty x 3 http://allegro.pl/mata-puzzle-fitness-amortyzujaca-silownia-eva-i5171187389.html
120 zł
Klej kontaktowy do mat: http://allegro.pl/pattex-klej-kontaktowy-universal-classic-300ml-i5113365812.html
40 zł
Wytwornica do dymy http://allegro.pl/wytwornica-dymu-700w-led-z-efektem-ognia-film-i5144952177.html albo mniejsza ale bez światełka http://allegro.pl/nowe-wytwornice-dymu-400-watt-pilot-bezprzewodowy-i5141752376.html
200 zł
Pręty z włókna szklanego http://e-sklep.krosglass.com.pl/pret-fi-10-powlekany,3,36945,464193 [będzimy kupować 2 × 70 cm, 2 × 80 cm, 2 × 90 cm i 2 × 100 cm, więc jak trzeba będzie wzmocnić stelaż, to po prostu dorzucić ze dwie rurki za 20 zł].
Flagi, albo zamówić z http://www.banery.waw.pl/windery.html#!cennik , albo na http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&price_to=210&string=winder&search_scope=category-64619&price_enabled=1&bmatch=s0-prz-0113 .
400 zł
Stelaż z plecaka chyba najłatwiej z allegro: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&price_to=50&string=stelaż+plecak&search_scope=wszystkie+działy&price_enabled=1&bmatch=s0-spt-0113
50 zł.
Nie wiem ile farby, ale pewnie z 200 zł.
Razem daje to jakieś 1200 zł.

Pomoc:
Jak zrobić hełm – czyli klejenie pianki EVA https://youtu.be/ODSNPYdvJRo?t=14m33s
Pomysł na to jak zrobić odłączane nogi ze styroduru: https://www.youtube.com/watch?v=ddbUaovtbPs
Jak zrobić rękawice/ręce: https://youtu.be/V5ivL3bHCDQ?t=7m48s

Wolontariat Europejski 2015 – Luksemburg

Czas trwania: 01.03.2015/01.05.2016 – 28.05.2016
Zgłoszenia do 31-12-2014.

Organizacja goszcząca:  CELL – Centre for Ecological Learning Luxembourg asbl z Beckerich, Luksemburg. Projekt skupia się wokół idei permakultury i tzw. Miast Przemian. Permakultura to ruch ekologiczny dążący do rozwiązania problemów zmian klimatycznych, wyczerpywania się paliw kopalnych, a także współczesnych przemian ekonomicznych przez inżynierię ekologiczną i zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich oraz alternatywne metody upraw.

Wolontariusz będzie zachęcany do stworzenia własnego projektu, jednak może też uczestniczyć w projektach już realizowanych. Oprócz tego wolontariusz będzie też uczestniczył w codziennych obowiązkach związanych z działaniem ośrodka. Zadania wolontariusza to zarówno nadzorowanie projektu jak i prace ogrodowe lub administracyjne.

Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w ideę permakultury, wiedzy na temat ekologicznego trybu życia lub ekologicznej inżynierii, oraz inicjatywy i umiejętności niezależnego działania.

Budżet projektu pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, lekcji języka kraju goszczącego, a także comiesięczne kieszonkowe wolontariusza i do 100% kosztów podróży.

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby w wieku 17 – 30 lat. Dalsze informacje o programie Erasmus+ dostępne są tutaj.

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres mailowy: orzadowski@gmail.com do 31-12-2014 w tytule wpisując CELL. W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt e-mailowy na powyższy adres.

—–

Aktualne ogłoszenia o naborach na projekty EVS dostepne są na naszym Facebooku.

Wolontariat Europejski w Turcji 2015

Poszukujemy wolontariuszki do długoterminowego projektu w Turcji. Czas trwania projektu 28.02.2015 – 28.02.2016.

gaziantep

Obowiązki wolontariusza to:

– pomoc dzieciom na basenie,
– proste prace biurowe,
– konwersacje w języku angielskim,
– wymagana bardzo dobra znajomość angielskiego

Ze swojej strony organizacja oferuje:

– możliwość uczestnictwa w trekkingu i nurkowaniu
– kurs tureckiego
– kurs rosyjskiego
– bardzo dobre tureckie jedzenie.

Oprócz tego jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.

W razie pytań napisz do nas na orzadowski@gmail.com