Dostęp do informacji publicznej

Throes of Creation by Leonid Pasternak
Throes of Creation by Leonid Pasternak

Zgodnie z opinią radcy prawnego Urzędu Miasta Katowice dla Wydziału Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2014, odmowa udostępnienia dokumentacji urzędowej łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku. Ta opinia prawna stwierdza, że obowiązkowe jest udostępnienie wszelkich danych urzędowych – poza wymienionymi w ustawie wyjątkami, które nie obejmują spornych dokumentów.

Urząd Miasta Katowice poprosił o dodatkową opinię i w uzupełnieniu opinii z dnia 22 września 2014 radca prawny potwierdził swój wcześniejszy wniosek, stwierdzając, że:

Dokumenty urzędowe, wytworzone na każdym etapie jakiegokolwiek postępowania (…) obligatoryjnie podlegają udostępnieniu na wniosek osoby trzeciej.

Innymi słowy, praktycznie każda nie-tajna dokumentacja (informacja) wytworzona przez urząd musi być obowiązkowo udostępniona na prośbę petenta.

Pełna treść dokumentów dostępna poniżej w formacie PDF:

Opinia radcy prawnego dotycząca dostępu do informacji publicznej

Opinia uzupełniająca

free tibet

Akcja odbędzie się w poniedziałek 2008-03-31.

Rozpoczniemy o godzinie 16.30 na placu wolności w Katowicach. Tam załozymy taśmy na twarze, kajdanki itp. Następnie przejdziemy na ulicę stawową w milczącym pochodzie i tam narysujemy flagę Tybetu. Równocześnie będziemy zbierać podpisy i rozdawać ulotki. Zapraszam wszystkich przyjaciół pomarańczowych ludzi. Do pobrania są projekty plakatów:

plakat wolny tybet