Rada Pożytku Publicznego III kadencji w Katowicach

Dziękujmy za oddanie głosu w wyborach do Rady Pożytku Publicznego w Katowicach.

Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski został wybrany do pracy w tej kadencji Rady. ;]

Z największa liczbą głosów dostał się również Krzysztof Hołyński ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, o którego wsparcie prosiliśmy.

W związku z tym, że Maciej Psych otrzymał wystarczającą ilość głosów aby wejść w skład nowej Rady, chcielibyśmy prosić Was o współpracę zarówno w ramach formalnych spotkań Rady, które zaczynają się w październiku, jak i nieoficjalnych – poprzez spotkania w nowym Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5.

W jaki sposób możemy współpracować na rzecz mieszkańców – mam nadzieję wyklaruje się w najbliższym czasie i zależy to również od Waszych potrzeb i chęci.

Z naszej strony deklarujemy chęć działania w sferach dotyczących przede wszystkim: ekologii i równości.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Zapraszamy osoby z Organizacji Pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Katowice do głosowania na kandydatów. Każda organizacja może oddać głos maksymalnie na 8 z 10 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.

Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski – jest naszym kandydatem do tej kadencji Rady.

psych_pirat_zielen_kwadrat_01Maciej Smykowski od 5 lat prowadzi fundację Piaskowy Smok, jest ekologiem, aktywistą, trenerem, grafikiem komputerowym.
Organizator wielu akcji społecznych w Katowicach: koncertów, spotkań, dyskusji, zgromadzeń publicznych, w tym protestów między innymi: Śląskiego Alarmu Smogowego, Festiwalu Artystów Uwolnionych, ruchu AntyACTA, wsparcia dla Ukrainy, konwentów fantastyki itp.
Współpracuje między innymi z: Inkubatorem Społecznej Aktywności, Fundacją Strefa Zieleni, Fundacją Pozytywne Zmiany, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Śląskim Klubem Fantastyki, kluboczajownią Teorią, Stowarzyszeniem Pokolenie, Amnesty International, Greenpeace i innymi organizacjami.
Jest członkiem: Stowarzyszenia MOST, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, Stowarzyszenia Tęczówka, Ślaskiej Inicjatywy Rowerowej, Partii Zieloni, Zespołu ds. Polityki Rowerowej, zespołu ds. Ekologii i Praw Zwierząt.

Polecamy również oddanie głosu na Krzysztofa Hołyńskiego ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, oraz innych kandydatów.

Celem rady jest reprezentowanie szerokiego spektrum działalności organizacji pozarządowych, pamiętajmy więc, że jest to nieodpłatne działanie polegające głównie na opiniowaniu uchwał Rady Miasta, wiążące się z potrzebą szybkiego przyswajania informacji.

Sylwetki innych kandydatów i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.katowice.eu.

Głosowanie trwa do 23 czerwca. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej. Urny znajdują się:

  • w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808, godz. otwarcia: poniedziałek – piątek  7.30-15.30;
  • w Inkubatorze Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5, godz. otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00; wtorek, czwartek: 14.00-19.00.

Prosimy o głosy wszystkie katowickie organizacje oraz organizacje działające na terenie Katowic. Razem możemy dużo zdziałać!

Klub Przyjaciół Okolicy

Caspar David Friedrich – Wanderer above the sea of fog
Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły, CC-PD-Mark

Fundacja Piaskowy Smok zaprasza:

KLUB PRZYJACIÓŁ OKOLICY – TERMINY

1 spotkanie. Lasy Murckowskie. 21 września 2014

Odwiedzimy Lasy Murckowskie – pozostałość pierwotnej Puszczy Śląskiej, jaka jeszcze kilka wieków temu porastała tereny w okolicach Katowic. W planach jest wejście na wieżę obserwacyjną, kilkadziesiąt metrów panującą ponad okolicznymi lasami, odwiedzenie mogiły żołnierzy węgierskich, zamordowanych przez Rosjan zimą 45 roku, odwiedzenie kilku okolicznych rezerwatów a także ognisko w tajemniczym miejscu, ulokowanym w samym środku lasu. W związku z tym, wszyscy chętni proszeni są o zabranie ze sobą ogniskowego wyposażenia gastronomicznego.

2 spotkanie. Ruda Śląska – Zabrze. 12 października 2014

Wycieczkę rozpoczniemy na przystanku w Rudzie Południowej, czyli Karmańskim. Kolejnymi etapami wędrówki będą bunkry z okresu międzywojennego, Muzeum PRL, Muzeum Techniki Wojskowej, a po stronie zabrzańskiej Skansen Górniczy Królowa Luiza oraz Zandka – malownicze osiedle robotnicze, znane między innymi ze stalowych domów oraz cmentarza żydowskiego wraz z bytującym na nim okazjonalnie dybukiem.

3 spotkanie. 16 listopada 2014

Miejscem spotkania będzie dworzec w Rudzie Śląskiej – Chebziu. Głośno jest o nim w ostatnim czasie za sprawą przeznaczenia go na cele kulturalne. Następnie skierujemy się w stronę Nowego Bytomia – tutaj zobaczymy pozostałości Huty Pokój wraz z ostatnim stojącym w polskiej stronie Ślaska wielkim piecem, sprawiający wrażenie kosmodromu kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła oraz zabytkową wieżę wodną – Rozamundę. Kolejny etap to Świętochłowice-Zgoda – miejsce znane ze smutnych wydarzeń, jakie miały tamże miejsce począwszy od ostatnich dni wojny. W zgodzie rozpoczniemy podejście pod Hugoberg – najwyższy szczyt Świętochłowic. Następnie – mijając rewitalizowany obecnie staw Kalina – udamy się do Chorzowa Batorego, gdzie na dworcu zakończymy spacer.

Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów przejazdu. Informacje i zapisy:

Celem projektu jest dotarcie do miejsc, które pomimo swej lokalizacji „tuż za rogiem” zazwyczaj nie są dostrzegane, jak również ukazywanie przyrody na wiele sposobów wkraczającej w przestrzeń naszych miast.

Proponowane miejsca czasami stanowią zapomniany margines, będąc pominiętymi jakby przez urbanistów terenami (nierzadko o fascynującej historii), a od czasu do czasu przybierając ucywilizowaną formę parków, lasów albo ogrodów.

Kolejny wymiar projektu jest integracja mieszkańców pobliskich obszarów naszego miasta – Ślązacy penetrujący na przykład centrum Sosnowca, zaś Zagłębiacy zwiedzający Lasy Murckowskie.

Jeszcze jednym, ważnym aspektem wycieczek ma być ich wielopokoleniowość – wspólnie spacerować mogą ze sobą nawet trzy pokolenia, wymieniając się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami, oraz ucząc się dialogu między sobą. Jest to chyba najcenniejszym elementem naszych spotkań, w dzisiejszej egocentrycznej rzeczywistości.

Kultura Zawodu – podsumowanie projektu

Fundacja Piaskowy Smok, na podstawie zebranych danych dotyczących trzynastu instytucji kultury w mieście Katowice, przygotowała zestawienie dotyczące zatrudnionych w tych instytucjach osób ze względu na ich płeć.

Według zebranych przez nas danych, w katowickich instytucjach kultury zatrudnionych jest obecnie 985 osób na umowie o pracę, umowie zleceniu lub umowie o dzieło – w tym 570 kobiet i 415 mężczyzn. Umowy o pracę stanowią 57% wszystkich umów, umowy o dzieło 31%, a umowy zlecenia 13%. Najwięcej pracowników zatrudnia instytucja Miasto Ogrodów – 190 osób, przy czym większość z nich zatrudniona jest na umowach zleceniu i umowach o dzieło (93% wszystkich umów), oraz Miejska Biblioteka Publiczna (186 osób, wyłącznie na umowach o pracę).

liczba zatrudnionych

Proporcjonalnie, najwięcej kobiet zatrudnia Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach (93% pracowników Biblioteki to kobiety); najmniej Centrum Kultury Katowice (21%). W Polsce kobiety stanowią średnio 45% wszystkich zatrudnionych*; dziesięć instytucji spośród trzynastu katowickich instytucji kultury przekracza tą średnią, wyjątkami są Miasto Ogrodów, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek oraz Miejski Dom Kultury “Szopienice-Giszowiec”. Ponadto liczba zatrudnionych kobiet przekracza 50% w ośmiu spośród trzynastu instytucji.

liczba zatrudnionych

Najwięcej kobiet zatrudnionych jest na umowie o pracę – 391 umów (zaledwie 166 mężczyzn), podczas gdy wśród mężczyzn dominującym rodzajem zatrudnienia jest umowa o dzieło – 183 umowy; aczkolwiek mężczyźni przeważają nie tylko wśród osób zatrudnionych na umowie o dzieło – 183 mężczyzn, 119 kobiet, ale i w mniejszym stopniu wśród tych na umowie zleceniu – 66 mężczyzn, 60 kobiet.

Osoby na stanowiskach kierowniczych to przede wszystkim kobiety – 81 kobiet spośród 102 stanowisk (79% wszystkich stanowisk kierowniczych). Ta przewaga utrzymuje się w większości instytucji, za wyjątkiem dwóch. W większości instytucji różnice te są jednak niewielkie, poza Miejską Biblioteką Publiczną, gdzie kobiet kierowniczek jest 41, mężczyzna zaś tylko jeden.

liczba umow

Jednocześnie pracownicy, do których obowiązków należy sprzątanie, to niemal wyłącznie kobiety – łącznie 66 kobiet odpowiedzialnych za utrzymywanie czystości, podczas gdy mężczyzn zatrudnionych do podobnych zadań we wszystkich katowickich instytucjach kultury jest jedynie sześciu. Nawet w instytucjach, które do powyższych zadań zatrudniają mężczyzn (jedynie cztery instytucje zatrudniają mężczyzn na stanowiskach sprzątaczy), liczba kobiet na podobnym stanowisku w danej instytucji jest zawsze przeważająca.

 

Interpretacja danych

Po zapoznaniu się z powyższymi statystykami, na pierwszy rzut oka wydaje się, że świadczą one o znacznej poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy – w instytucjach kultury to wręcz mężczyźni wydają się dyskryminowaną mniejszością. Zwraca uwagę różnica w proporcjach w zatrudnieniu kobiet w skali kraju, a w liczbie kobiet zatrudnionych w instytucjach zajmujących się kulturą – w 2013 roku kobiety stanowiły 45% wszystkich pracowników w Polsce*, podczas gdy w katowickich organizacjach związanych z kulturą kobiety stanowią średnio aż 58%. Jednak naszym zdaniem, wyniki te, paradoksalnie, świadczą o silnej pozycji tradycyjnych patriarchalnych tendencji. Z czego może wynikać taka różnica w zatrudnieniu obu płci?

Jednym z powodów może być postrzeganie wielu posad w instytucjach kultury jako mało męskich. Dla przykładu: najwięcej pracowników spośród badanych instytucji zatrudnia m.in. Miejska Biblioteka Publiczna. Tradycyjnie, zawód bibliotekarki (lub bibliotekarza) postrzegany jest stereotypowo jako mało prestiżowy, monotonny i niemęski. Być może dlatego Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 173 kobiety i zaledwie 13 mężczyzn.

Innym powodem jest specyfika umów dominujących wśród pracowników instytucji. W Mieście Ogrodów – instytucji zatrudniającej nawet więcej pracowników niż Miejska Biblioteka Publiczna w swoich kilkudziesięciu katowickich filiach – kobiety stanowią jedynie 35% zatrudnionych osób. Skąd bierze się tak znaczne zróżnicowanie między tymi dwoma instytucjami? Otóż w Miejskiej Bibliotece Publicznej 100% umów to umowy o pracę. Porównując wyłącznie umowy o pracę, w Mieście Ogrodów również zdecydowanie dominują kobiety – 12 z 13 pracowników. Jednak w rzeczywistości większość umów zawartych w tej instytucji stanowią umowy zlecenia i umowy o dzieło, które stanowią aż 93% wszystkich umów zawartych z pracownikami Miasta Ogrodów. Tego rodzaju umowy są zdominowane przez mężczyzn – 123 ze 177 wszystkich umów o dzieło i umów zleceń jest zawartych z mężczyznami. Wystarcza to, by procent zatrudnionych kobiet w Mieście Ogrodów spadł dramatycznie poniżej średniej krajowej.

Ta tendencja utrzymuje się także w innych instytucjach. Podczas gdy liczba kobiet na umowach o pracę przeważa liczbę mężczyzn (70% wszystkich umów o pracę), mężczyźni dominują wśród umów zleceń i o dzieło (58%). Należy zauważyć, że większość umów o pracę w tego rodzaju instytucjach obejmuje prawdopodobnie posady stacjonarne, przede wszystkim zajęcia biurowe, takie jak obsługa sekretariatu, a więc często zajęcia mało prestiżowe i stereotypowo kobiece, podczas gdy umowy zlecenia i umowy o dzieło, jako zawierane z niezależnymi przedsiębiorcami, sugerują pracowników o dużej pewności siebie i przebojowości na rynku pracy.

Ta różnica wskazuje na to, że kultura jest dziedziną nietypową – kiedy włącza się do niej zewnętrzne firmy zatrudniane na zlecenia, widać zupełnie inny układ płci niż na stanowiskach wewnętrznych. Wskazuje to m.in. na przeważającą liczbę mężczyzn jako prywatnych przedsiębiorców i niezależnych biznesmenów oraz na ogólną przewagę męskich pracowników poza państwowymi instytucjami kultury.

Na koniec warto też zwrócić uwagę na olbrzymią różnicę w liczbie kobiet i liczbie mężczyzn zajmujących się sprzątaniem. Na 72 miejsca pracy o obowiązkach obejmujących sprzątanie, zaledwie sześć zajmują mężczyźni. Bynajmniej nie jest to zjawisko zaskakujące – dowodzi jednak, że korzystna sytuacja kobiet w zatrudnieniu w katowickich instytucjach kultury jest złudna. Pokazuje to, że nic nie zmieniło się w nastawieniu społeczeństwa, w podziałach na to co kobiece i męskie, i w dystrybucji obowiązków i oczekiwań społeczeństwa według tradycyjnych patriarchalnych ról płciowych. Można wręcz pomyśleć, że w oparciu o zgromadzone dane dotyczące zatrudnienia i zainteresowania według płci, branża kulturalna (zwłaszcza w wydaniu państwowym, urzędowym) w skali całego rynku pracy jest być może na podobnej pozycji jak posada sprzątaczki w hierarchii przeciętnego miejsca pracy – uważana za mało dynamiczną, mało ambitną i mało prestiżową, niegodną męskiej uwagi. Ocena ta oczywiście jest błędna. Powszechnie wiadomo, jak ekscytującą dziedziną jest sztuka i rozrywka, i jak ważne te dziedziny są w rozwoju społeczeństwa i kształtowaniu jego tożsamości. Ale wiadomo też, że tak właśnie działają stereotypy – po cichu, nieustępliwie kształtując nasze postrzeganie świata, aż tego rodzaju absurdy i niesprawiedliwości stają się naturalną, niekwestionowaną częścią życia.

Podsumowując, statystyki zatrudnienia w katowickich instytucjach kultury pokazują, że sama liczba zatrudnionych kobiet, chociaż ważna, to jeden z mniej istotnych wskaźników postępu społeczeństwa w stronę równouprawnienia. Znacznie większym problemem jest sposób postrzegania kobiecości na rynku pracy i poza nim, ocena wartości pracy kobiet, pewność siebie i samoocena kobiet jako pracowników i samodzielnych przedsiębiorców, oraz społeczna ocena prestiżu posad przez pryzmat ich rzekomej przynależności płciowej. To właśnie w tych dziedzinach najlepiej widać, co tak naprawdę kryje się pod powierzchownym wrażeniem sprawiedliwości i co rzeczywiście decyduje o pozycji społecznej płci.  A jeśli wierzyć wynikom naszej analizy, w tej kwestii mamy przed nami do przejścia jeszcze długą drogę.

w imieniu fundacji Piaskowy Smok:
Bezimienna

*wg opracowania „Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 roku”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki

Podsumowanie w formacie PDF

Siła Kobiet Przeciwko Przemocy — VII Śląska Manifa

Kobiety Przeciwko PrzemocyKoniec roku 2013 i początek 2014 upływają pod znakiem przygotowań do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. 27 stycznia 2014 w życie weszły natomiast długo oczekiwane zmiany w prawie karnym, dzięki którym możliwe będzie ściganie gwałtów z urzędu.

Cieszy nas nowe prawo, które ma chronić i wspierać kobiety – i nie tylko – w sytuacjach szczególnego narażenie na przemoc i traumę. Jednak pamiętamy, że tego prawa nie byłoby, gdyby nie walczyli o nie odważni ludzie, szczególnie odważne kobiety.

Dlatego 8 marca o 13.30 zapraszamy wszystkie śląskie kobiety i dziewczyny na Stawową do symbolicznego zaprezentowania kobiecej siły. Kilka dni temu, w ramach akcji „Nazywam się Miliard”, kobiety na całym świecie (i na Śląsku) pokazywały swój sprzeciw wobec przemocy, wyrażając go przez taniec. My chcemy pokazać na tegorocznym przemarszu Manifowym inną stronę kobiecej siły: Matrony, Superbohaterki, Heroski. Postacie symboliczne, bohaterki literackie i historyczne, ale też kobiety współczesne. Jeśli zatem chciałybyście się w nie wcielić — zapraszamy! Niech nasz pochód będzie kolorowy, wyróżnijmy się!

Tegoroczna Manifa nie będzie jednak tylko przemarszem. Od 10.00 do 12.30 przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach odbywać się będą warsztaty „Odbij swój własny szablon, namaluj swój sprzeciw przeciwko przemocy!” Fundacji Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej zakończone happeningiem „Przemoc Domowa – Sprawa Publiczna” na ul. Stawowej. Po Manifie o 14.30 na Placu Sejmu Śląskiego przeprowadzimy natomiast happeningi „Czerwone ślady”. Natomiast od 15.00 rozpoczniemy warsztaty „Rozkwitające”(perfumeryjne, śpiewu tradycyjnego, body art, literackie, rękodzielnicze, fotograficzne i przeznaczone dla mam warsztaty rozbudzania kreatywności w dzieciach). Warsztaty i spotkania odbywać się będą w sobotę 8 marca między 15.00 a 18.00, a w niedzielę 9 marca między 12.00 a 20.00. O 18.00 zapraszamy natomiast na koncert do Kawiarni Akant na ul. Teatralną 9. Dokładny program warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących (oraz wszelkie aktualizacje) znajdziecie na profilu FB Śląskiej Manify (https://www.facebook.com/pages/%C5%9Al%C4%85ska-Manifa/325574776310), Piaskowego Smoka (https://www.facebook.com/pages/Piaskowy-Smok/207050299366465) oraz na naszej stronie.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie i Dziewczyny na inne wydarzenia o tematyce feministycznej w regionie:

* 8 marca w Bielsku-Białej o 17.00 w Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3-ego Maja 11 rozpocznie się 3 edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację Pozytywnych Zmian „Dzień Kobiet – czy mamy co świętować”; w programie wykład: „Przemoc wobec kobiet w Polsce — problemy i rozwiązania”, prezentacja projektu „Reagujemy przeciwko przemocy” oraz projekcja filmu „Siła kobiet”. Wstęp wolny!
(Więcej informacji: http://pozytywnezmiany.org/?p=2117 )

* 15 marca w Katowicach odbędzie się natomiast I Kongres Kobiet Województwa Śląskiego. Różnorodność tematyki — między innymi kobiety wobec polityki, biznesu oraz wyzwań cywilizacyjnych — przemawiają za tym, że warto się tam pojawić. (Więcej informacji: https://www.facebook.com/kongreskobietwojewodztwaslaskiego)

W przypadku potrzeby kontaktu w sprawach związanych z VII Śląską Manifą prosimy o maile na adres:
piaskowy.smok@gmail.com

Zapraszamy,

Komitet Organizacyjny VII Śląskiej Manify
Fundacja Pozytywnych Zmian, Partia Kobiet Region Śląski, Zieloni 2004, Piaskowy Smok

Już wkrótce III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych

Warsztaty Nieposłuszeństwa Obywatelskiego (Na zdjęciu: eksplozje bomb napalmowych w jednym z ośrodków Vietcongu położonym na południe od Sajgonu, 1965)Wielkimi krokami zbliżają się III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych. Komitet Organizacyjny KDOP, który tworzą Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES i Urząd Miasta Katowice, zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i działaczy sektora NGO w dniach 14-15 września 2012 do wzięcia udziału w obchodach i zapoznania się z ofertą katowickich organizacji pozarządowych.

Jakich atrakcji możemy się spodziewać? Pierwszy dzień III KDOP, 14 września 2012, to „dzień otwarty” w organizacjach biorących udział w wydarzeniu. W godzinach 10.00 – 18.00 katowickie NGO-sy zapraszają wszystkich zainteresowanych na warsztaty, spotkania otwarte, zwiedzanie swoich placówek i tym podobne wydarzenia, dzięki którym będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób działają na co dzień.

15 września w godzinach 14.00 – 18.00 odbędzie się natomiast Festyn „Organizacje społeczne dla mieszkańców Katowic”. Podobnie jak rok temu spotkamy się w Dolinie Trzech Stawów, w Parku przy Lotnisku. Będzie można jak zwykle odwiedzić stoiska organizacji pozarządowych i porozmawiać z ich przedstawicielami, wziąć udział w konkursach, zabawach i pokazach w Strefie aktywności i zabawy oraz obejrzeć występy artystyczne w Strefie artystycznej NGO.

My też tam będziemy – 14 września o 15.00 będziecie mogli zobaczyć na ul. Mariackiej nasz happening „Ty też możesz zmienić miasto”, a między 16.00 a 17.00 zapraszamy Was do naszego biura przy ul. Reymonta 20A na „Warsztaty obywatelskiego nieposłuszeństwa”, gdzie nauczymy wszystkich chętnych, w jaki sposób możecie skutecznie wyrażać swój obywatelski sprzeciw. 15 września znajdziecie nas też w miasteczku namiotowym NGO w Dolinie Trzech Stawów.

 Czekamy na Was!

II Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych

Z okazji II Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych przygotowaliśmy film prezentujący nasze działania.

Piaskowy Smok zakres działalności do 2011 r.

wykorzystano materiały:

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, gazety.pl, ox.pl, Kampanii Przeciw Homofobii, Greenpeace’u, Śląskiej Manify, Tymczasowej Akcji Kulturalnej Katowice, pierwszej śląskiej bitwy na śnieżki, Wózkowej Masy Krytycznej, Vivy, projeku TAK dla Latarni Morskiej w Katowicach, projektu Miejsce i Czas fundacji Piaskowy Smok, oraz materiały własne.

Wykorzystano utwór Garden zespołu Lumin.

udostępniony na licencji:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5
Bułgaria (CC BY-NC-SA 2.5)

Katowice Miasto Ogród

Mapa Katowic w opinii mieszkańców — miasto ogrodu, promowane jako Europejska Stolica Kultury 2016.

Z tego widać, że katowicki ogród ma jeszcze wiele do wyplewienia:

Legenda:

babka mały chwast, mlecz średni chwast, pokrzywa parzący chwast, oset kłujący oset, drzewo-kwiat pozytywny kwiat.

 

Zapraszamy do wysyłania swoich propozycji!

  1. Opisz dokładnie miejsce i problem, czy też co ci się w mieście podoba
  2. Podaj adres miejsca.
  3. Dodaj [jeśli masz] zdjęcie.
  4. Podpisz się.
  5. Wyślij na adres: piaskowy.smok /@/ gmail.com

Happening ekologów na ul. Stawowej w Katowicach

Najpierw z alei Korfantego – w tle, w głosie autora słychać zdziwienie, a potem napięcie rośnie: „Co tam w krzakach się dzieje, zobaczmy, co tam jest, coś białego, nie, to jest niemożliwe…”. Kolejny filmik jest krótki, nie pada ani jedno słowo, obraz drga, jakby autor czegoś się bał. W dali widać wielki biały łeb. Do mediów zaczęły docierać informacje: na Katowice idą białe misie. Czyżby uciekły z zoo?

Zaraz, zaraz, przecież w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym niedźwiedzi polarnych dawno nie ma, ostatnia Małgośka padła kilka lat temu ze starości. Skąd by się miał wziąć biały miś w Katowicach? – Może uciekł z Grenlandii? Może w Grenlandii było mu za ciepło? – zastanawia się Maciek „Psych” Smykowski z Zielonych. Trzeci filmik ostatecznie rozwiązuje zagadkę: to Psych się za misia przebrał.

Sobotnie zamieszanie, którego sprawcami byli Zieloni, Greenpeace i Piaskowy Smok, zakończyło się happeningiem na Stawowej. Aktywiści w niedźwiedzich głowach przechadzali się z tajemniczym hasłem: „Stop CO2. Uratuj misie: 350.org”. W tym samym czasie na całym świecie odbywały akcje przeciwko globalnemu ociepleniu. „350.org” to międzynarodowa kampania zrzeszająca ludzi z różnych organizacji w celu zażegnania kryzysu klimatycznego. Liczba w nazwie wzięła się od 350 części na milion – górnej granicy bezpiecznej zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Limit został przekroczony. W grudniu w Kopenhadze odbędzie się konferencja w sprawie opracowania traktatu o obniżeniu emisji zanieczyszczeń.

Katowiczanom chyba nie trzeba tego tłumaczyć, przynajmniej tym, których w sobotę na Stawowej spotkała Asia Flisowska z Greenpeace, rozdając ulotki o globalnym ociepleniu. – Ludzie pytali tylko, co radzi. Odpowiadałam, że każdy może zredukować emisję CO2, oszczędzając energię. Wystarczy gasić za sobą światło, wyciągać ładowarkę z gniazdka po naładowaniu telefonu, bo ona wciąż pobiera prąd, przesiąść się z auta do autobusu czy tramwaju albo po prostu przejść się, jeśli mamy blisko.

Źródło: Gazeta Wyborcza Katowice