Już wkrótce III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych

Warsztaty Nieposłuszeństwa Obywatelskiego (Na zdjęciu: eksplozje bomb napalmowych w jednym z ośrodków Vietcongu położonym na południe od Sajgonu, 1965)Wielkimi krokami zbliżają się III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych. Komitet Organizacyjny KDOP, który tworzą Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES i Urząd Miasta Katowice, zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i działaczy sektora NGO w dniach 14-15 września 2012 do wzięcia udziału w obchodach i zapoznania się z ofertą katowickich organizacji pozarządowych.

Jakich atrakcji możemy się spodziewać? Pierwszy dzień III KDOP, 14 września 2012, to „dzień otwarty” w organizacjach biorących udział w wydarzeniu. W godzinach 10.00 – 18.00 katowickie NGO-sy zapraszają wszystkich zainteresowanych na warsztaty, spotkania otwarte, zwiedzanie swoich placówek i tym podobne wydarzenia, dzięki którym będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób działają na co dzień.

15 września w godzinach 14.00 – 18.00 odbędzie się natomiast Festyn „Organizacje społeczne dla mieszkańców Katowic”. Podobnie jak rok temu spotkamy się w Dolinie Trzech Stawów, w Parku przy Lotnisku. Będzie można jak zwykle odwiedzić stoiska organizacji pozarządowych i porozmawiać z ich przedstawicielami, wziąć udział w konkursach, zabawach i pokazach w Strefie aktywności i zabawy oraz obejrzeć występy artystyczne w Strefie artystycznej NGO.

My też tam będziemy – 14 września o 15.00 będziecie mogli zobaczyć na ul. Mariackiej nasz happening „Ty też możesz zmienić miasto”, a między 16.00 a 17.00 zapraszamy Was do naszego biura przy ul. Reymonta 20A na „Warsztaty obywatelskiego nieposłuszeństwa”, gdzie nauczymy wszystkich chętnych, w jaki sposób możecie skutecznie wyrażać swój obywatelski sprzeciw. 15 września znajdziecie nas też w miasteczku namiotowym NGO w Dolinie Trzech Stawów.

 Czekamy na Was!

Odpisy z KRS

Wpis KRSStrona internetowa www.krs.cors.gov.pl umożliwia samodzielne sprawdzenie aktualności danych o organizacji w KRS (w tym np. składu zarządu). Można więc bez większego trudu ograniczyć konieczność pobierania opłat za aktualny wpis

oraz tracenie czasu na zdobycie właściwego wydruku w sądach rejestrowych. Zachęcamy organizacje i osoby prywatne do przesyłania podanego poniżej e-maila na adres: pozytek@mpips.gov.pl .

 

Strona internetowa: www.krs.cors.gov.pl daje już możliwość sprawdzenia aktualności odpisu KRS fundacji lub stowarzyszenia. Proszę o uzupełnienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (tu: http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.html).
We wzorze umowy, w punkcie Załączniki i ewentualne referencje brzmią obecnie:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
należałoby dodać część: „lub dokładny adres w wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym strony http://www.krs.cors.gov.pl”.

Punkt ten mógłby więc otrzymać brzmienie: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub dokładny adres w wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym strony http://www.krs.cors.gov.pl lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Zmniejszyłoby to wydatnie pracę w sądach i koszty ponoszone przez organizacje, które teraz wynoszą 30 lub 60 zł za każdy wydany dokument. Taka inicjatywa byłaby też dobrym przykładem dla innych instytucji finansujących działania organizacji pozarządowych, który pozwoliłby im dostrzec możliwość skutecznego wykorzystywania nowych technologii do potwierdzania danych organizacji pozarządowych.

Proszę o odpowiedź, czy można liczyć na zmianę tego Rozporządzenia i w jakim terminie.

 

Tekst został opublikowany również na portalu www.ngo.pl