Rada Pożytku Publicznego III kadencji w Katowicach

Dziękujmy za oddanie głosu w wyborach do Rady Pożytku Publicznego w Katowicach.

Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski został wybrany do pracy w tej kadencji Rady. ;]

Z największa liczbą głosów dostał się również Krzysztof Hołyński ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, o którego wsparcie prosiliśmy.

W związku z tym, że Maciej Psych otrzymał wystarczającą ilość głosów aby wejść w skład nowej Rady, chcielibyśmy prosić Was o współpracę zarówno w ramach formalnych spotkań Rady, które zaczynają się w październiku, jak i nieoficjalnych – poprzez spotkania w nowym Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5.

W jaki sposób możemy współpracować na rzecz mieszkańców – mam nadzieję wyklaruje się w najbliższym czasie i zależy to również od Waszych potrzeb i chęci.

Z naszej strony deklarujemy chęć działania w sferach dotyczących przede wszystkim: ekologii i równości.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Zapraszamy osoby z Organizacji Pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Katowice do głosowania na kandydatów. Każda organizacja może oddać głos maksymalnie na 8 z 10 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.

Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski – jest naszym kandydatem do tej kadencji Rady.

psych_pirat_zielen_kwadrat_01Maciej Smykowski od 5 lat prowadzi fundację Piaskowy Smok, jest ekologiem, aktywistą, trenerem, grafikiem komputerowym.
Organizator wielu akcji społecznych w Katowicach: koncertów, spotkań, dyskusji, zgromadzeń publicznych, w tym protestów między innymi: Śląskiego Alarmu Smogowego, Festiwalu Artystów Uwolnionych, ruchu AntyACTA, wsparcia dla Ukrainy, konwentów fantastyki itp.
Współpracuje między innymi z: Inkubatorem Społecznej Aktywności, Fundacją Strefa Zieleni, Fundacją Pozytywne Zmiany, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Śląskim Klubem Fantastyki, kluboczajownią Teorią, Stowarzyszeniem Pokolenie, Amnesty International, Greenpeace i innymi organizacjami.
Jest członkiem: Stowarzyszenia MOST, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, Stowarzyszenia Tęczówka, Ślaskiej Inicjatywy Rowerowej, Partii Zieloni, Zespołu ds. Polityki Rowerowej, zespołu ds. Ekologii i Praw Zwierząt.

Polecamy również oddanie głosu na Krzysztofa Hołyńskiego ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, oraz innych kandydatów.

Celem rady jest reprezentowanie szerokiego spektrum działalności organizacji pozarządowych, pamiętajmy więc, że jest to nieodpłatne działanie polegające głównie na opiniowaniu uchwał Rady Miasta, wiążące się z potrzebą szybkiego przyswajania informacji.

Sylwetki innych kandydatów i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.katowice.eu.

Głosowanie trwa do 23 czerwca. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej. Urny znajdują się:

  • w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808, godz. otwarcia: poniedziałek – piątek  7.30-15.30;
  • w Inkubatorze Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5, godz. otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00; wtorek, czwartek: 14.00-19.00.

Prosimy o głosy wszystkie katowickie organizacje oraz organizacje działające na terenie Katowic. Razem możemy dużo zdziałać!