Zarząd Fundacji:

  • Maria [Maryla] Orłowska
  • Maciej [Psych] Smykowski
  • Magda [Ruda] Stefaniak
  • Anna Askaldowicz 2014-09-01
  • Mikołaj Wicher 2010-10