Konkurs „EKOnomia dla Atmosfery” trwa!

Fot. Ruben de Rijcke (CC BY-SA 3.0)Ekologiczny Kongres Gospodarczy już za nami, ale kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu pod nazwą „EKOnomia”, dofinansowana przez katowicki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wciąż trwa. Ostatnim elementem „EKOnomii” jest trwający obecnie konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na najlepszą pracę w formie plakatu dotyczącego nowatorskiego rozwiązania problemu tzw. niskiej emisji w miastach.

Projekt nasz jest w założeniu skierowany do młodych i kreatywnych uczniów zainteresowanych ekologią, którzy chcą spróbować swoich sił i przygotować w niewielkich zespołach, pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie, prace prezentujące głównie ich pomysły na rozwiązanie problemu wysokich stężeń pyłów w powietrzu, którym oddychamy, czyli tak zwanej niskiej emisji. Liczymy na pomysły przełamujące stereotypowe myślenie, świeże i niebanalne – gdyż wiemy, że tylko dzięki rewolucji w myśleniu możemy stworzyć mieszkańcom śląskich miast lepsze, zdrowsze warunki życia. Na prace czekamy do 17 czerwca, a informację o wynikach oceny jurorów przekażemy uczestnikom po 20 czerwca. 28 czerwca zaprosimy laureatów na uroczyste wręczenie nagród. Dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przygotowaliśmy nagrody rzeczowe, a kolejne trzy wyróżnione prace nagrodzimy bonami na żywność ekologiczną.

Liczymy na udział uczniów świadomych odpowiedzialności każdego z nas za świat i środowisko, w którym żyjemy!

Poniżej podajemy linki przydatne dla chętnych wziąć udział w konkursie, a w załączniku zainteresowani znajdą regulamin.

Definicja pojęcia; niska emisja:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_emisja

Katowicki Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia pomiary dotyczące głównych zagrożeń związanych z niską emisją w zakładce; pomiary automatyczne:

http://stacje.katowice.pios.gov.pl/monitoring/

Więcej informacji o o pm10 i pm2,5 można znaleźć na stronie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Jaworzno#Problem_zanieczyszczenia_powietrza

a o skutkach zdrowotnych – na stronie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza#Zanieczyszczenia_powietrza_w_Polsce