fot. André Solnik (CC BY 2.0)W związku ze słabym przygotowaniem gmin do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących odbioru i segregacji surowców wtórnych i odpadów – udostępniamy formularz skargi w tym temacie:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, faks 32 251 55 54
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl

Składam skargę w związku z faktem, że gmina nie wywiązuje się z obowiązków narzuconych przez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku (tzw. „ustawa śmieciowa”).

Od dnia 1 lipca, czyli od chwili wejścia w życie ustawy, selekcjonuję w przepisowy sposób odpady, jednak odbierane są one przez gminę jako odpady zmieszane. O takiej sytuacji wspomina artykuł 9x.1., punkt 2 w rozdziale 4d. Zgodnie z nim przedsiębiorca, który: „miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 złotych”. Opisana sytuacja ma miejsce pod adresem mojego zamieszkania.

Dlatego proszę o – w miarę dostępnych środków – jak najszybsze umożliwienie odbioru posegregowanych surowców wtórnych w sposób zgodny z ustawą oraz ewentualne ustanowienia kary pieniężnej.

 

Z poważaniem,