Edukacja

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000027288

Fundacja „Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama
Graczyńskiego”

21124042271111000048484109

0000059348

Samodzielne Koło Terenowe Nr 28 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego

38102023130000300201344985

0000096101

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach

30105012141000002291668800

0000163157

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka
„Elementarz”

30154011282112700382200001

0000323892

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w
Katowicach

17102023130000340203306313

Ekologia, ochrona środowiska i ochrona praw zwierząt

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000052150

Fundacja Ekologiczna „Silesia”

60105012141000000700009616

0000324968

Fundacja „Świat Zwierzętom”

47150018941218900197800000

0000343430

Piaskowy Smok

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000029793

Fundacja dla Śląska

49191010482517037364070001

0000030109

Związek Górnośląski

56105012431000002292121270

0000037374

Śląski Klub Fantastyki w Katowicach

02102023130000320201146588

0000095730

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej
„Słoneczni”

79102023130000340200193631

0000120212

Krajowe Studium Polski Podziemnej

76102023130000320201176296

0000137560

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

08102023130000340201858653

0000146013

Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego

88105013441000000400432266

0000150431

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

45114020170000410210577254

0000197707

„Patria” Akademickie Stowarzyszenie Kultury i
Folkloru przy Uniwersytecie Śląskim

97105012141000002302236423

0000235114

Polskie Towarzystwo Kulturalne

13105012141000002295432609

0000273051

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

55102023130000360200196584

0000302076

Fundacja Paryż

77249000050000453052653109

0000221896

Fundacja “Młoda Muzyka Śląska”

04102023130000340201168376

Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000003169

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Zespołem Downa „Szansa”

72105012141000002248760676

0000004562

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Autystycznych i Ich Rodzin

78102023130000330201805159

0000006588

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych „Start”

93124013301111000023198472

0000011254

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych „Akcent”

27105012141000002272138583

0000014574

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

42124029591111001003268842

0000017248

Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Chorych
Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań”

95102023130000300200205567

0000035550

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki

55124029591111000031254694

0000040314

Społeczne Towarzystwo „Hospicjum Cordis”

89124043151111000053006941

0000045031

Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek

60102023130000300201132547

0000047901

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kliniki Neurologii Wieku
Podeszłego

53102023130000360201261874

0000048562

Fundacja przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

26156011080000906000044050

0000054198

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „Szansa”

64102023130000300201135094

0000054325

Fundacja Dializa

51124013301111000023019487

0000054888

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób
Krwi

20105012141000000700018484

0000071161

Stowarzyszenie „Hospicjum” w Katowicach

36102023130000330200204057

0000074709

Fundacja im. Ireny Babińskiej

38150014451214400865050000

0000078678

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”

83156011080000906000044382

0000093395

Wojewódzki Komitet Stowarzyszenia Narodowy Fundusz
Ochrony Zdrowia w Katowicach

79105012141000002350863623

0000100500

Fundacja im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

92105012141000000700011950

0000110553

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „Odrodzenie”

44105012141000000700490733

0000111954

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

44105012141000000700016306

0000140606

Pomoc Dzieciom Śląska

64156011080000906000044627

0000164742

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

65105012141000002355967627

0000178935

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków

69102023130000380201946599

0000200340

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Głuchym

07124013301111001039771466

0000216156

Fundacja DOGIQ

57859100070330092707770001

0000217291

Śląska Liga Walki z Rakiem

23105012141000002229165036

0000219957

Stowarzyszenie Uratujmy Życie Wspierania badań nad
Chorobą Sanfilippo i Innymi Chorobami Rzadkimi oraz Rozwoju
Chirurgii

35116022020000000139163649

0000221607

Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

78105012141000002302791799

0000229127

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

77105012141000002297552362

0000246537

Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

28105012141000002300971815

0000251568

Stowarzyszenie Osób Wspierających Społeczny
Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci
Niepełnosprawnych – Centrum Rozwoju Dziecka

98105012141000002303433094

0000296037

Fundacja na Rzecz Wspierania Oddziału
Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii
w Katowicach-Ochojcu „Elektrokardiologia-Ochojec”

21105012141000002325832653

0000297411

Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną
Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami Rozwojowymi „Spina”

18116022020000000143732461

0000298237

Fundacja „Gwiazda Nadziei”

82194010763045214500000000

0000328314

Fundacja „Twoje Zdrowie – Walka z Rakiem Piersi”

75102023130000350203407749

0000152744

Stowarzyszenie “Nadzieja”

0000343279

Fundacja Przy Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

0000366448

“Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku”

0000371364

Fundacja Rodziny Ćwik

0000375039

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Siódemka”

0000376603

Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię

0000397465

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży “Schody do Nieba”

Pomoc społeczna

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000009221

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów”

36105012141000002249570207

0000010543

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”

97105012141000002221683549

0000011334

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

17156011080000906000086601

0000038413

Lions Club Katowice „Barbórka”

05160010550002321155660150

0000055205

Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im.
Marii Niepokalanej

39102023130000320201184043

0000082224

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

83109011860000000018014546

0000099504

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w
Katowicach

20105012141000000700018096

0000105033

Fundacja „Pamięć i Pomoc” im. dr. Edmunda
Gryglewicza

78154011282001700042410001

0000110542

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”

79105012141000002271622868

0000127003

Fundacja Rodzin Górniczych

10105012141000002203730318

0000131323

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział
Regionalny

30102023130000310201451780

0000191810

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Katowicach

47843700020010011215900004

0000216403

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”

68102023130000310201254671

0000227340

Fundacja Pomocy „Nowy Świat”

23106000760000320001384481

0000227822

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

02109020080000000100419502

0000291119

Fundacja Caritas Katowice

38105012141000002326681000

0000315988

Fundacja „Bliżej Serca”

24249000050000450077707034

0000316367

Lekarzom Seniorom

19105012141000002337844878

0000324369

Przeznaczenie

94124013301111001023591755

0000336228

Stowarzyszenie Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej
i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób Starszych
„Pomagam, Więc Jestem”

24116022020000000141768297

0000339440

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem”

64249000050000460011316749

0000344820

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kropelka” w
Katowicach

97105012141000009072883953

0000217450

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

95234000090170218000000028

0000361862

Fundacja TVS

0000453170

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Katowickie

Rynek pracy, innowacje, przedsiębiorczość

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000310125

Fundacja dr Leonarda Woźnica – Instytut
Przedsiębiorczości, Innowacji i Komunikacji Społecznej

96109018250000000110130223

0000338193

Dress for Success Poland – Strój dla Sukcesu

96249000050000453075247462

Sport, turystyka i wypoczynek

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000059442

Klub Szachowy „Hetman Szopienice” w Katowicach

87102023130000330200194506

0000071824

Śląski Związek Brydża Sportowego

59102023130000390201197987

0000134651

Katowicki Klub Jeździecki

75150014451214400874980000

0000135686

Klub Skialpinistyczny „Kandahar”

70213000042001034480240001

0000237006

Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe SENIOR

11102023130000320201396589

0000346484

Klub Sportowy Bumeikan

61109011860000000101593537

0000046434

Automobil Klub Śląski

0000216940

Ludowo – Górniczy Klub Sportowy 38 Podlesianka

07843700020010010711010001

0000350196

Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki

Wspieranie religii i wyznań

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000003534

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „Emmanuel”

11102025280000090201292333

0000071891

Fundacja „Światło-Życie”

61156011080000906000044584

0000221725

Caritas Archidiecezji Katowickiej

66102023130000310200200220

Wzmocnienie organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000014434

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „Kafos”

26124013301111000023039919

0000183154

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”

49213000042001027271620001

Powyższe dane obejmują wszystkie organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w Katowicach
na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2013, wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi; stan na dzień 2013-01-20, strona:
www.pozytek.gov.pl.

Wykaz został ułożony na podstawie danych organizacji oraz według najlepszej wiedzy fundacji Piaskowy Smok i zespołu organizacji współpracujących z Urzędem Miasta Katowice na rzecz kampanii 1% w Katowicach.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres:
piaskowy.smok@gmail.com lub inkubator@mostkatowice.pl.

Poniżej zamieszczamy na wniosek UM Katowice zestawienie organizacji zarejestrowanych poza granicami administracyjnymi Miasta Katowice działającymi na rzecz mieszkańców Katowic, zawierające tylko organizacje umieszczone na liście organizacji posiadających umowy z Urzędem Miasta Katowice.

Organizacje pożytku publicznego spoza Katowic działające na rzecz mieszkańców Katowic

Nr KRS:

Nazwa:

Nr rachunku bankowego:

0000018926

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

27105012431000001000101483

0000025638

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół

06124013301111000023023110

0000037904

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

75106000760000331000182602

0000039720

Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”

39102023680000200200221697

0000094699

Związek Harcerstwa Polskiego

12114010100000539229001003

0000106108

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

93116022020000000027001214

0000154454

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

48103015820000000810262001

0000174988

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

51102011560000760200897512

0000198645

Caritas Polska

57124059181111000049115916

0000240167

Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom”

58234000091860266000000019

0000265307

For Animals

40203000451110000002439420

0000285182

Fundacja S.O.S. dla Zwierząt

93156000132367056920790001