smok_1_procentNadchodzi marzec, czas, kiedy każdy z nas może zdecydować o tym, aby jeden procent ze swojego podatku dochodowego przekazać nie do puli budżetu, ale na konkretny, wybrany przez siebie cel. Możemy to zrobić, zlecając w naszym zeznaniu podatkowym, aby nasz Urząd Skarbowy 1% z naszego podatku przelał na konto wybranej przez nas Organizacji Pożytku Publicznego. Nie jest to dodatkowa „danina dla fiskusa”, jak obawia się wielu podatników – 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego jest odejmowany od kwoty, którą każdy na podstawie swoich dochodów musi odprowadzić do US.

Większość z nas wybiera organizacje o ogólnopolskim zasięgu działania, znane nam dobrze z kampanii reklamowych w mediach, na billboardach, w gazetach. Jednak my zachęcamy, aby przynajmniej raz na jakiś czas przekazać część swojego podatku organizacji lokalnej, działającej w Waszym sąsiedztwie i rozwiązujących problemy, które dotyczą Waszej dzielnicy, miasta, regionu. W ten sposób najłatwiej będzie Wam mieć wpływ na to, jak obdarowani spożytkują otrzymane od Was fundusze – i przekonać się, że nawet w małej skali potrafią w Waszym miejscu zamieszkania zdziałać cuda!

Twój 1% procent dla Piaskowego Smoka!

Jesteśmy organizacją działającą w Katowicach od 2009 r. na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ekologii i kultury w Katowicach oraz w skali całego kraju. Angażujemy się w działania innych organizacji pozarządowych (festiwale kulturalne, akcje obrońców praw zwierząt, akcje obywatelskie), współpracujemy też z lokalnym samorządem, udzielając się w komisjach konsultacji społecznych przy katowickim Urzędzie Miejskim. Staramy się być obecni wszędzie, gdzie mówi się o sprawach ważnych dla przeciętnego obywatela, ponieważ sami chcemy, jako obywatele, zmieniać nasze otoczenie na bardziej otwarte, przyjazne i zdrowsze dla człowieka.

W ramach naszej działalności w samym tylko 2013 roku realizowaliśmy między innymi:

  • Ekologiczny Kongres Gospodarczy,
  • Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu wojewódzkim „EKOnomia dla atmosfery”,
  • Festiwal Artystów Uwolnionych, poświęcony współczesnej sztuce śląskiej oraz dyskusji nad prawem
  • Portal „Zielone Info” poświęcony ekologii w biznesie i sprawom społecznym.

Zostaliśmy także wyróżnieni jako organizacja stosująca dobre praktyki w projekcie „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”, realizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i Stowarzyszenie BONA FIDES z Katowic. Jeśli chcesz zatem dowiedzieć się, jak spożytkowujemy otrzymane od Ciebie pieniądze – wszystkie odpowiedzi znajdziesz w zakładce BIP na naszej stronie internetowej.

Znajdziesz nas również na Facebooku.

Jak przekazać 1% podatku na wybraną przez Ciebie organizację dowiesz się z tego krótkiego przewodnika: Jak przekazać 1% – krok po kroku lub z poniższego artykułu: PIT.pl – Ulgi i odliczenia