erasmusplusWolontariat Europejski

Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service – EVS) realizowane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Młodzież – „Mobilność młodzieży” – Wolontariat Europejski. Program Wolontariatu Europejskiego umożliwia udział w wolontariacie indywidualnym i grupowym. W projekt zaangażowane są trzy strony: wolontariusz, organizacja goszcząca oraz organizacja wysyłająca. Każdy wolontariusz podpisuje umowę gwarantująca m.in. szkolenie wstępne i wsparcie opiekuna (mentora). Po zakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje Youthpass Certificate, zawierający informacje o tym, czego nauczył się w czasie projektu.

Wolontariuszem może zostać każdy w wieku 17–30 lat, jednak osoby indywidualne nie mogą samodzielnie aplikować na wyjazd na wolontariat. Wnioski w ich imieniu do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ składają akredytowane organizacje EVS.

Długość pobytu

Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy.

Dofinansowanie dla wolontariusza

Dofinansowanie obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (w zależności od dystansu – od 180 do 1100 euro w obie strony),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat. W Krajach Programu stawki wahają się pomiędzy 60 euro (np. w Rumunii) a 145 euro (w Danii). W Krajach Partnerskich kieszonkowe wynosi 55 euro,
– koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi,
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta jednej lub dwóch osób biorących udział w projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe

Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to pięć najbardziej popularnych języków UE (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych w ramach pozostałych języków, nie objętych systemem szkolenia online.

Państwa uczestniczące w programie

1. Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE
– Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
– Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
– Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
– Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
– Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja
W 2014 r. Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.