Fundacja Piaskowy Smok we współpracy z Gaziantep Training and Youth Association (GEGED) poszukuje chętnych do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego Erasmus + Młodzież.

Czas trwania: 2 miesiące, Styczeń – Luty 2015.

Miejsce: Gaziantep.

Kieszonkowe dla wolontariusza: 85 Euro na miesiąc, plus 300 lirów tureckich na wyżywienie.

Liczba wolontariuszy: 2.

Wolontariusz nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Z środków przewidzianych na realizację projektu zostaną opłacone koszty podróży wolontariusza, koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty transportu lokalnego, opłacone zostaną również lekcje języka tureckiego. Wolontariusz otrzymywał będzie również miesięczne kieszonkowe.

Gaziantep Training and Youth Association (GEGED) to organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją nieformalną dorosłych i młodzieży z miasta Gaziantep. Gaziantep jest ważnym centrum przemysłowym i rolniczym. Z tego względu pozostaje atrakcyjnym miejscem dla osób migrujących w poszukiwaniu zatrudnienia. Ze względu na znaczną konkurencję nie wszyscy znajdują pracę.

Dzieci i młodzież rodzin, które żyją poniżej standardu socjalnego, są główną grupą docelową działań Gaziantep Training and Youth Association.

Do głównych aktywności w projekcie należą:

  • Zajęcia szkolne w klasie dzieci autystycznych. Wolontariusze będą asystowali w pracy nauczycieli, a także organizowali czas wolny dzieci.
  • Zajęcia na dziecięcym oddziale onkologicznym szpitala w Gaziantep. Poranne zajęcia z rysunku i rękodzieła dla dzieci z białaczką w wieku 5 – 12 lat.
  • Lekcje języka angielskiego dla grupy afgańskich dzieci w wieku 7 – 15 lat.
  • Popołudniowe zajęcia z lokalną młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
  • Raz w tygodniu wolontariusze będą uczestniczyli w dyskusji prowadzonej w języku angielskim z uczeniami lokalnej szkoły średniej.
  • Dwa razy w tygodniu wolontariusze będą pomagali organizować zajęcia w centrum kultury dla lokalnej młodzieży.

Listy motywacyjne i CV prosimy przesyłać bezpośrednio do przedstawiciela organizacji goszczącej, pod adres: aliaslanozaslan@gmail.com

Poniżej krótki wywiad z koordynatorami wolontariatu organizacji Gaziantep Training and Youth Association: