Czas trwania: 01.03.2015/01.05.2016 – 28.05.2016
Zgłoszenia do 31-12-2014.

Organizacja goszcząca:  CELL – Centre for Ecological Learning Luxembourg asbl z Beckerich, Luksemburg. Projekt skupia się wokół idei permakultury i tzw. Miast Przemian. Permakultura to ruch ekologiczny dążący do rozwiązania problemów zmian klimatycznych, wyczerpywania się paliw kopalnych, a także współczesnych przemian ekonomicznych przez inżynierię ekologiczną i zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich oraz alternatywne metody upraw.

Wolontariusz będzie zachęcany do stworzenia własnego projektu, jednak może też uczestniczyć w projektach już realizowanych. Oprócz tego wolontariusz będzie też uczestniczył w codziennych obowiązkach związanych z działaniem ośrodka. Zadania wolontariusza to zarówno nadzorowanie projektu jak i prace ogrodowe lub administracyjne.

Od kandydatów oczekuje się zaangażowania w ideę permakultury, wiedzy na temat ekologicznego trybu życia lub ekologicznej inżynierii, oraz inicjatywy i umiejętności niezależnego działania.

Budżet projektu pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, lekcji języka kraju goszczącego, a także comiesięczne kieszonkowe wolontariusza i do 100% kosztów podróży.

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby w wieku 17 – 30 lat. Dalsze informacje o programie Erasmus+ dostępne są tutaj.

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres mailowy: orzadowski@gmail.com do 31-12-2014 w tytule wpisując CELL. W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt e-mailowy na powyższy adres.

—–

Aktualne ogłoszenia o naborach na projekty EVS dostepne są na naszym Facebooku.