Wszystkich zainteresowanych wolontariatem za granicą zapraszamy do zapoznania się z poniższymi projektami:

Austria

1. Organizacja LOGO EUINFO poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w projektach, o dofinasowanie których zaaplikuje w najbliższym terminie -04.02.2015. Aplikacje, tj.: CV, list motywacyjny oraz opcjonalnie prezentację posiadanych szczególnych uzdolnień – należy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu – Klausa Buchnera na e-mail: klaus.buchner@logo.at. Zaznacza się, że rozważana będzie tylko jedna aplikacja – więc jeśli ktoś prześle dokumenty odnośnie obu projektów – pod uwagę zostanie wzięty jedynie pierwszy e-mail. Wspomniane wyżej dokumenty należy przesłać do 04.01.2015 r. Opisy projektów dostępne pod linkami poniżej.

Organizacja goszcząca: <rotor> daty trwania projektu: 01.09.2015 – 31.08.2016; opis projektu na stronie YouthNetworks

Organizacja goszcząca: Schule im Pfeifferhof – Knallerbse; daty trwania projektu:30/09/2015 – 30/06/2016; opis projektu na stronie YouthNetworks

 

2. W porozumieniu z organizacją koordynującą aha – Tipps & Infos für junge Leute poszukujemy wolontariuszy chętnych do udziału w projektach EVS w Austrii.
Opisy projektów oraz instrukcje na temat sposobu aplikowania znaleźć można a dokumentach dostępnych poniżej:

 

Czechy

Organizacja Decko Náchod poszukuje 12 wolontariuszy. Szczegóły projektów dostępne w tym dokumencie. Nasze dane, jako organizacji wysyłającej, na które najlepiej się powoływać w kontaktach z Decko Náchod, dostępne są na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Dania

1. Szkoła ludowa (højskole): 01/08/2015 – 30/06/2016
https://www.facebook.com/brenderuphojskole
http://brenderuphojskole.dk/

“The most important task for the volunteers will be to inspire us in our daily work.” – z opisu projektu. Więcej szczegółów dostępnych tutaj

CV i listy motywacyjne przesyłać do 18-12-2014 na adres: orzadowski@gmail.com tytułując wiadomość: „Brenderup”.

2. Przedszkole Bækkehøj Børneunivers: 01/08/2015 – 01/05/2016
http://baekkehoej.rksk.dk/om-os-4560.aspx
https://plus.google.com/…/10345…/albums/5781243237827503857…

„Baekkehoej Boerneunivers is a kindergarten and day care nursery with 100 children aged six months to six years, and about 25 employees.
About 20 percent of our children and their families have moved from other countries and cultures. That is why we at us accustomed to welcoming people with different ethnic, religious and linguistic background than Danish….” więcej tutaj. Aplikacje – CV ze zdjęciem i list motywacyjny w języku angielskim do 18-12-2014 proszę wysyłać na adres: orzadowski@gmail.com tytułując e-mail ”Bækkehøj”.

3. Szkoła Snoghøj Højskole: 01/07/2015 – 30/06/2016
https://www.facebook.com/Snoghoej.dk
http://www.snoghoj.dk/english/about-snoghoej.html

„The volunteers will be a part of the special fellowship which you find on a folk high school. He/she will participate in our Danish courses, and through the entire stay the staff will help and support the volunteer whenever needed. As some of the students at the school combine their stay with a visit to another country, the most important task for the volunteer is to create an intercultural environment at the school. This could be done through informal cultural activities, dancing classes, language classes, etc. The volunteer will also work with our IT manager and the students in order to create a computer environment which meets the individual cultural requirements of the students. There will be plenty of opportunity for new initiatives and for the volunteers to create their own activities. If the volunteer has specific creative skills he/she will also be very welcome to create practical projects using those skills. As the program is quite intensive, there are often activities at the High School in the weekends. If the volunteer works during the weekend, he will have time off at another time during the week. The average working hours per day will be about 6 hours.” – z opisu dostępnego pod tym adresem

Aplikacje – CV ze zdjęciem i list motywacyjny w języku angielskim do 18-12-2014 proszę wysyłać na adres: orzadowski@gmail.com tytułując e-mail ”Snoghøj”.

4. Ranum Efterskole Collage: 01/08/2015 – 30/06/2016
https://www.facebook.com/ranumefterskole
http://www.ranumefterskole.dk/

“The school is based on the idea that students can suggest and help to develop new subjects and courses while staying here. There is a range of subjects that is offered almost every year – sailing, diving, adventure, horseback riding, music, design, dance, media – and then also other subjects that have been formed along the way together with students – martial arts, street performance, hell’s kitchen and drama.
The last two years Ranum Efterskole have also been working hard on their international profile as explained earlier. It is in this respect that we are looking for EVS-volunteers.” – z opisu dostępnego tutaj
.

Aplikacje – CV ze zdjęciem i list motywacyjny w języku angielskim do 18-12-2014 proszę wysyłać na adres: orzadowski@gmail.com tytułując e-mail ”Ranum Efterskole ”.

5. Ośrodek badawczo – turystyczny zlokalizowany w archipelagu Sydfynske, na wyspie Strynø, poszukuje wolontariuszy. 12 miesięcy: 01/08/2015 – 01/08/2016
http://www.smakkecenter.dk/About-Smakkecenter.193.aspx

Do projektu zaangażowanych zostanie dwoje wolontariuszy. Szczegółowy opis projektu dostępny tutaj.

Aplikacje – CV ze zdjęciem i list motywacyjny w języku angielskim do 18-12-2014 proszę wysyłać na adres: orzadowski@gmail.com tytułując e-mail ”Smakkecenter”.

6. Gammel Elmegaard, Drejø: 01/06/2015 – 31/08/2015
http://www.gl-elmegaard.dk/

Gammel Elmegaard to muzeum regionalne i zarazem jedna z najstarszych farm na wyspie Drejø. Od 1995 roku dzięki nowym właścicielom, ośrodek funkcjonuje, jako organizacja pozarządowa. W czasie trwania projektu wolontariusz będzie mógł poznać różne aspekty prowadzenia muzeum, galerii i kawiarni. Zajęcia mogą obejmować przygotowywanie wystaw i renowację eksponatów, oprowadzanie zwiedzających, prace ogrodnicze, a w szczytowym sezonie również pomoc w prowadzeniu kawiarni. Od predyspozycji wolontariusza będzie zależało, w który rodzaj działalności zaangażuje się najbardziej.
Szczegółowe informacje można uzyskać koordynatorki projektu, Anne Dahl Nielsen anne.nielsen@afs.org

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres e-mail: orzadowski@gmail.com z tytułem Gammel Elmegaard, do 18-12-2014

7. Café Utopia: 01/09/2015 – 01/07/2016, Holstebro, Dania
http://www.cafeutopia.dk/

Kawiarnia kulturalna stworzona, aby zatrudniać osoby z zaburzeniami w rodzaju schizofrenii, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, borderline etc. Wolontariusz zostanie zaangażowany w animowanie działalności ośrodka. Zajęcia zostaną raczej dopasowane do profilu przyszłego wolontariusza. W Cafe Utopia organizowane są wydarzenia społeczne i kulturalne, istnieje tutaj szerokie pole do zaproponowania i zrealizowania własnych inicjatyw. Idealny projekt dla osób chcących zdobyć doświadczenie z zakresu integracji i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres e-mail: orzadowski@gmail.com z tytułem Café Utopia, do 18-12-2014.

8. Farma Bernards Hus, Assens, na wyspie Fionii: 01/08/2015 – 01/08/2016
http://www.bernardshus.dk/

W ośrodku zamieszkuje sześć osób upośledzonych umysłowo. Wolontariusz dołączy do zespołu opiekunów. Będzie to okazją do poznana specyfiki i zdobycia doświadczenia w pracy z osobami upośledzonymi. Do codziennych zajęć należeć będzie praca na farmie, także asystowanie przy zajęciach w ośrodku. O dodatkowe informacje można się zwrócić do koordynatorki projektu, Anne Dahl Nielsen anne.nielsen@afs.org, tytułując e-mail: 2013-DK-21.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie CV i listów motywacyjnych w języku angielskim na adres orzadowski@gmail.com tytułując wiadomość 2013-DK-21 – do 18-12-2014

9. Music Confucius Institute: 01/08/2015 – 31/07/2016, 10 lub 12 miesięcy

Wolontariat w Music Confucius Institute (MCI) powołanym dzięki współpracy The Royal Danish Academy of Music oraz Central Conservatory of Music in Beijing.

Music Confucius Institute presentation (YouTube)

Wolontariusz będzie wspierał misję MCI, którą jest przybliżenie muzyki wschodu publiczności europejskiej. Mimo że siedziba MCI mieści się w Kopenhadze, wolontariusz często będzie brał udział w wyjazdach i wydarzeniach promocyjnych. Aby wyrobić sobie pojęcie o działalności MCI, zachęcam do odwiedzenia strony instytutu. W projekcie dla wolontariusza przewidziano lekcje języka chińskiego.

Listy motywacyjne i CV proszę przesyłać na adres mailowy: orzadowski@gmail.com do 18-12-2014 w tytule wpisując MCI.

10. Szkoła katolicka przy kościele Św. Piotra w Kopenhadze: 17/08/2015 – 31/05/2016 – 10 miesięcy
https://www.youtube.com/watch?v=hEGIlrofiN8
http://www.sankt-petri.dk/

Dla osób znających język niemiecki.Wolontariusz zostanie zaangażowany w aktywności parafii St. Petri Kirche, a także przyległej do niego szkoły katolickiej. Będzie współtworzył wydarzenia kulturalne oraz kampanie promujące działalność obu instytucji. Zostanie również zaangażowany w zajęcia dla dzieci pomiędzy szóstym a dziesiątym rokiem życia.

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać do 18-12-2014 na adres e-mailowy: orzadowski@gmail.com, tytuł e-maila: St.Petri Kirche.

11. Przedszkole Børnehuset Borris: 01/08/2015 – 30/04/2016 – 9 miesięcy –  http://boernehusetborris.rksk.dk

Wolontariusz stanie się częścią zespołu animatorów przedszkola Børnehuset. Placówka zajmuje 450 m2, a przylegające do niej tereny to kolejnych 4000 m2. Dzięki temu, bardzo wiele uwagi poświęca się zajęciom angażującym dzieci w kontakty z okoliczną przyrodą. Do przedszkola uczęszcza grupa 45 dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem. Oferta skierowana jest osób chcących zdobyć, bądź rozwinąć doświadczenie w pracy pedagogicznej. Wolontariusz będzie miał szansę zaproponowania i zrealizowania własnych pomysłów na pracę z dziećmi. Wolontariusz znajdzie zakwaterowanie w domu jednej z lokalnych rodzin, z prawami i obowiązkami na równi z resztą domowników.

Listy motywacyjne i CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres e-mail: orzadowski@gmail.com — do 18/12/2014 — tytuł e-maila: Børnehuset Borris.

Francja

Projekt obędzie się w Cognac, między 01/06/2015 a 31/12/2016, będzie trwał 12 miesięcy.

Piaskowy Smok we współpracy z ADIF – TV poszukuje osób chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie IT i Nowych Mediów. Wolontariusze zostaną zaangażowani w prace związane z prowadzeniem kanału telewizji internetowej ADIF – TV. Do podstawowych zadań należeć będzie administrowanie stron internetowych, w tym szczególnie uzupełnianie ich o grafikę oraz streaming wideo. Poniżej link do opisu głównych założeń projektu:
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=2–evs-volunteers

Do projektu zaangażowanych zastanie pięć osób, dwie kobiety i trzech mężczyzn.

CV i listy motywacyjne w języku angielskim proszę przesyłać na adres orzadowski@gmail.com – w tytule maila wpisując “ADIF – TV”, do 01-02-2015 r.

Grecja

Do wyboru 7 projektów, szczegóły dostępne tutaj

CV i listy motywacyjne proszę wysłać na adres mailowy: orzadowski@gmail.com do 18-12-2014, w tytule wiadomości wpisując NAZWĘ PROJEKTU.

Irlandia

5 projektów poszukuje 5 wolontariuszy. Do 2 stycznia 2015 można starać się o udział w jednym z projektów organizacji Depaul Ireland. Opisy projektów oraz dokumenty niezbędne dla kandydatów dostepne poniżej:

Project schedule

Application form

Information for Potential EVS Volunteers

Rights and Responsibilities of an EVS Volunteer

Niemcy

Organizacja Eurowerkstatt w lutym będzie aplikowała o środki na realizację czterech projektów Wolontariatu Europejskiego – z których najwcześniejszy rozpocznie się w lipcu, reszta we wrześniu. Niemieccy partnerzy są zainteresowaniu wyselekcjonowaniem jednego lub dwóch wolontariuszy z Polski. Opisy projektów widoczne po kliknięciu w link poniżej. Formularz aplikacyjny dostępny do pobrania. Aplikacje można przesyłać do 31-12-2014; 10.01.2015 dowiemy się kto został wolontariuszem w projekcie. Dodatkowe informacje tutaj.

Portugalia

1. Organizacja goszcząca VERTIGEM: 02/03/2015 – 15/07/2015,

Projekt długoterminowy w parku narodowym. Główne etapy/zadania:

– Badania terenowe, gromadzenie danych. W zależności od tego, w jakiej grupie pracować będzie wolontariusz, pracę dotyczyć będą mogły: geomorfologi, katalogowania zasobów wodnych z terenu parku, fauny, flory, etc. W dalszej kolejności:
Sporządzanie dokumentów wideo i audio na podstawie zebranych danych.
– Prace kartograficzne – aktualizowanie bazy map na podstawie zebranych danych.
– Wolontariusz będzie uczestniczył w bieżących wydarzeniach (warsztatach, debatach, wystawach), których celem będzie popularyzowanie celów statutowych realizowanych przez organizację goszczącą. W większości, zajęcia te realizowane będę na terenie parku narodowego.
– Wolontariusze będą pomagali przy tworzeniu materiałów informacyjnych dla odwiedzających park, dotyczących takich zagadnień, jak powstające w parku drogi rowerowe, szlaki piesze, trasy speleologiczne; wolontariusze będą asystować regularnym pracownikom podczas oprowadzania grup zwiedzających park.
– Wolontariusz będzie miał okazję uczestniczyć w projekcie, którego celem będzie opisanie wpływu, jaki napowietrzne linie elektromagnetyczne wywierają populacje ptaków z terenu parku i przyległych. Projekt jest realizowany wspólnie z największym portugalskim budowniczym linii elektromagnetycznych EDP, a także Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA).
– W projekcie przewiduje się również zrealizowanie inicjatywy autorstwa wolontariusza.

Zgłoszenia na formularzu dostępnym tutaj proszę przesyłać na adres e-mailowy: orzadowski@gmail.com z tytułem wiadomości „VERTIGEM long term” do 18-12-2014

2. Organizacja goszcząca VERTIGEM: cztery tygodnie, pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r.

Działania w ramach projektu będą trwały cztery tygodnie. Wolontariusze będą działać w samym sercu parku narodowego.
Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami stosowanymi na obszarach wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Wolontariusze będą uczestniczyli w regularnych aktywnościach ośrodka Bezerra’s Ecological Residence. Jednym z priorytetów ośrodka jest produkowanie żywności ekologicznej, w ilości, która pozwoli wyżywić wszystkie przebywające w nim osoby. Z tego względu do codziennych zajęć będą należały pomoc przy uprawach i hodowli zwierząt.

Zgłoszenia kandydatów o mniejszych szansach będą traktowane priorytetowo. Organizatorzy mogą zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób zarówno dla z niepełnosprawnością ruchową lub sensoryczną, jak również dla osób z trudnościami w uczeniu się, czy pochodzących ze środowisk mniejszościowych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres e-mail: orzadowski@gmail.com do 20-12-2014

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką na temat projektu oraz szczegółowym opisem projektu w języku angielskim.

Węgry

Organizacja Zöld Nap Egyesület z Węgier poszukuje wolontariuszy. Zgłoszenia do 31.12.2014 r. Szczegóły projektu i sposób aplikowania dostępne tutaj.

Włochy

Preselekcja: 8 miejsc w 4 projektach. Organizacja koordynująca (http://www.facebook.com/AssociazioneInCo ) prosi o uważne zapoznanie się z tematyką projektów, których opis można znaleźć w tym dokumencie

WYSYŁAJĄC E-MAILE APLIKACYJNE, PROSZĘ STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W POWYŻSZYM DOKUMENCIE.

Partnerzy z Włoch proszą nas o dokonanie wstępnej selekcji i przekazanie najlepszych kandydatur. Ze względu na tematykę działań (praca z osobami w podeszłym wieku, starszymi lub w potrzebie), prosimy o przemyślane decyzje. Poniżej odnośniki do stron internetowych organizacji i goszczących i koordynującej:

Azienda Servizi Sociali di Bolzano
http://www.aziendasociale.bz.it/
http://europa.eu/youth/vp/organisation/42001057753_en

Caritas Diocesi Bolzano
http://www.caritas.bz.it/de/information/index/1-0.html
http://europa.eu/youth/vp/organisation/42001185424_en

Civica di Trento
www.civicatnapsp.it
http://europa.eu/youth/vp/organisation/42001181436_en

Centro Trentino Solidarietà
http://www.citiesse.org/
http://www.incoweb.org/eng/News

Chętnych zapraszamy też do naszej grupy na Facebooku poświęconej EVS: Wolontariat Europejski EVS – Piaskowy Smok