Dziękujmy za oddanie głosu w wyborach do Rady Pożytku Publicznego w Katowicach.

Założyciel fundacji Piaskowy Smok – Maciej Psych Smykowski został wybrany do pracy w tej kadencji Rady. ;]

Z największa liczbą głosów dostał się również Krzysztof Hołyński ze współpracującego z naszą fundacją stowarzyszenia MOST, o którego wsparcie prosiliśmy.

W związku z tym, że Maciej Psych otrzymał wystarczającą ilość głosów aby wejść w skład nowej Rady, chcielibyśmy prosić Was o współpracę zarówno w ramach formalnych spotkań Rady, które zaczynają się w październiku, jak i nieoficjalnych – poprzez spotkania w nowym Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5.

W jaki sposób możemy współpracować na rzecz mieszkańców – mam nadzieję wyklaruje się w najbliższym czasie i zależy to również od Waszych potrzeb i chęci.

Z naszej strony deklarujemy chęć działania w sferach dotyczących przede wszystkim: ekologii i równości.