EVS – Bułgaria – 12 miesięcy – Start w grudniu

Fundacja Piaskowy Smok we współpracy ze organizacją “Ecomission 21st century” z Łowecza (północna Bułgaria – przedgórze Bałkanów, dolina rzeki Osym) poszukuje chętnych do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Projekt rozpocznie się w grudniu i potrwa przez rok.

Tematyka i cele projektu.

Celem projektu jest propagowanie zdrowego żywienia, możliwego dzięki zastosowaniu naturalnych produktów. “Ecomission 21st century” współpracuje ściśle z lokalnymi producentami naturalnej żywności – pszczelarzami, hodowcami ziół, także właścicielami gospodarstw uprawianych metodami naturalnymi. Wolontariusz zostanie zaangażowany w akcje promocyjne podejmowane przez Ecomission. W czasie trwania projektu przewidziano zorganizowania trzech dużych wydarzeń: „Święta ziół” (24.06), „Festiwalu miodu”, „Jesiennego święta zbiorów”. Wolontariusz wesprze również organizację w pracach administracyjnych, a także podczas przygotowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych. Uczestnik projektu zostanie zaangażowany do promowania wizerunku organizacji w mediach społecznościowych. Wolontariusz będzie mógł również brać udział w działaniach lokalnego klubu “Followers of healthy eating”. Uczestnicy projektu będą zachęcani do proponowania i realizowania własnych inicjatyw powiązanych z celami projektu.

Profil kandydata.

Od uczestników oczekuje się gotowości do pracy z młodzieżą i dziećmi. Wolontariusz powinien swobodnie pracować z programami biurowymi i graficznymi, jak również wykorzystywać kanały mediów społecznościowych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 17 do 30 lat. Spośród zgłoszeń wybrani zostaną kandydaci najlepiej przygotowani do zrealizowania działań założonych w projekcie. *Kluczowe jest zainteresowanie tematyką zdrowej żywności*.

Wolontariusz będzie pracował przez 6 godzin dziennie wspólnie z zespołem Ecomission oraz trzema innymi wolontariusza EVS.

Budżet projektu pokrywa wydatki związane z podróżą w obie strony, zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem lokalnym oraz ubezpieczeniem. Opłacone są również lekcje języka bułgarskiego.

Kandydatury.

Osoby zainteresowane udziałem proszone o przesłanie swojego CV oraz listu, w którym zwięźle przedstawione zostaną motywacje do udziału w rocznym projekcie skupionym wokół tematyki zdrowego odżywiania. Dokumenty w języku angielskim należy przesyłać na adres e-mail: orzadowski@gmail.com w terminie do dnia 6/11/2015 r.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!Pozdrawiamy – zespół fundacji Piaskowy Smok