Co: Wolontariat EVS

Gdzie: Hiszpania, Valencia

Kiedy: 2016/10/01 – 2017/07/31

Organizacja goszcząca: Fundación Dasyc
(http://fundaciondasyc.org/)

Grupy docelowe projektu: dzieci; kobiety; osoby starsze; imigranci.

Fundacja DASYC realizuje działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Aktywności mają miejsce w dzielnicach Walencji o najwyższym wskaźniku problemów społecznych. Metody pracy to warsztaty, kursy edukacyjne, akcje integracyjne, kampanie społeczne (Przykład: „Integración en el Cabañal” http://fundaciondasyc.org/integracion-cabanal/).
Zadaniem wolontariusza będzie: aktywny udział w bieżących działaniach fundacji DASYC. Wolontariusz będzie wykonywał pracę pod nadzorem pracowników fundacji. Wolontariusz będzie zachęcany do podejmowania własnych inicjatyw. Częścią projektu będzie również promocja idei wolontariatu, w szczególności Wolontariatu Europejskiego, a także promocja kultury polskiej.

Językiem projektu jest język hiszpański. Biegłość językowa uczestników powinna być na poziomie B2:

“Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.”

Budżet projektu pokrywa koszty ubezpieczania, przejazdu, zakwaterowania wraz z wyżywieniem, transportu lokalnego oraz lekcji językowych. Wolontariusz otrzymuje również kieszonkowe w wysokości 105 euro miesięcznie.

Do projektu zostanie wybranych 2 wolontariuszy z Polski.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku hiszpańskim na adresy: piaskowy.smok@gmail.com & evs@fundaciondasyc.org  w terminie do 16/09/2016 r.