Powyższe dane obejmują wszystkie organizacje pożytku poblicznego zarejestrowane w Katowicach
na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2012, wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi; stan na dzień 2012-02-19, strona:
www.pozytek.gov.pl.


Wykaz został ułożony na podstawie danych organizacji
oraz według najlepszej wiedzy fundacji Piaskowy Smok i zespołu organizacji
współpracujących z Urzędem Miasta Katowice na rzecz kampanii 1% w Katowicach.


W wykazie nie uwzględniono organizacji o nazwie Śląska Grupa Wojewódzka
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska, na jej wyraźne życzenie.


Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres:
inkubator@mostkatowice.pl lub piaskowy.smok@gmail.com.Poniżej zamieszczamy na wniosek UM Katowice zestawienie organizacji zarejestrowanych poza granicami administracyjnymi
Miasta Katowice działającymi na rzecz mieszkańców Katowic, zawierające tylko organizacje umieszczone na liście organizacji
posiadających umowy z Urzędem Miasta Katowice.